Vil sikre Kunstkritikk for fremtiden

Stephan Granhaug er ny styreleder i Stiftelsen Kunstkritikk. Sara R. Yazdani og Rhea Dall er nye styremedlemmer.

Stephan Granhaug, ny styreleder i Stiftelsen Kunstkritikk.

– Tidsskriftet Kunstkritikk er en viktig bidragsyter til at vi fortsatt har en profesjonell stand av kunstkritikere i Norge og Skandinavia, og er nødvendig for å sikre en god offentlig samtale om kunst og kunstfeltet som ikke er styrt av politiske eller kommersielle særinteresser. Det sier Stephan Granhaug, som på Stiftelsen Kunstkritikks årsmøte i april ble valgt som ny styreleder. Granhaug, som for tiden er fungerende produktdirektør i Distribution Innovation, et datterselskap i Schibsted-konsernet, har vært styremedlem i stiftelsen siden 2019, og tar over etter Hanne Hammer Stien, som fortsetter i styret som ordinært medlem. Han har lang erfaring fra styrearbeid, både i privat og frivillig sektor, noe han håper vil komme godt med.

– Ettersom jeg ikke jobber i kunstfeltet til daglig og heller ikke har noen formell kunstfaglig bakgrunn, må jeg primært være lyttende til de andre styremedlemmene og redaksjonen i faglige diskusjoner. Men det bør man kanskje alltid være? Samtidig tror jeg det er en styrke å ha litt avstand til bransjen for å sikre gode diskusjoner og fokus på det som er viktigst for styret: å bidra til at Kunstkritikk har gode rammebetingelser for å utføre oppdraget sitt.

Granhaug forteller imidlertid at en viss kunstinteresse har vært med ham i mange år, blant annet var han styreleder i Oslo Kunsthall i perioden 2004-2006, bidro med et filmprosjekt til UKS Biennalen i 2004 og hadde bidrag om kunst og politikk i en antologi redigert av Marianne Heier som kom ut i 2005. Han er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo og har studert medieledelse ved Stirling University, og er også styreleder i Arkivet.co, et oppstartsselskap som driver med interiørdesign. Han mener profesjonell kulturkritikk generelt blir utfordret fra minst to sider.

– På den ene siden reduseres kunstkritikken stadig i store deler av pressen. På den andre siden er det en fremvekst av kommersielt innhold og amatører som utfordrer «nedenfra». Profesjonell og redaksjonelt uavhengig kunstkritikk er en viktig del av kunstfeltets egen diskurs og utvikling, i tillegg til den mer åpenbare rollen kunstkritikken spiller i formidling og den mer generelle offentligheten.

Granhaug sier videre at han først og fremst vil sette seg godt inn i forutsetningene for driften av Kunstkritikk, altså hvordan tidsskriftet sikrer mest mulig forutsigbar og stabil finansiering. Han understreker betydningen av å drive på en måte som trygger dette også i tiden fremover, og trekker frem at det er en rekke strategiske spørsmål å ta stilling til.

– Det er viktig at Kunstkritikk klarer å balansere behovet for å speile kunstfeltets «egen» diskurs, med et mål om å sikre Kunstkritikks mer allmenne relevans. Vi har begrensede ressurser og må bruke de midlene og den kapasiteten vi har med omhu, sier han. Samtidig mener Granhaug at det kan være skummelt å prioritere hardt, for eksempel ved å begrense seg til å fokusere på produksjon av tekst og bilder til publisering på eget nettsted, ettersom kunstsamtalen foregår i så mange fora og kanaler. En annen strategisk avveiing han trekker frem, går mot den internasjonale dimensjonen og hvor sterkt Kunstkritikk prioriterer internasjonal utgave.

– Det er med andre ord mange superinteressante spørsmål å gripe fatt i, men det altoverskyggende vil alltid være: Hvordan skal vi sikre at Kunstkritikk fortsetter å være en viktig institusjon for både kunstfeltet og samfunnet i fremtiden.

Med seg har Granhaug et nordisk styre med både kunstfaglig og journalistisk kompetanse. Ny som norsk styremedlem er kunsthistoriker og kritiker Sara R. Yazdani, som for tiden arbeider som førsteamanuensis i kunsthistorie og kunstteori ved Kunsthøgskolen i Oslo, mens tidligere varamedlem Rhea Dall, leder for visningsstedet O – Overgaden i København, er ny som fast styremedlem fra Danmark. I tillegg til Hammer Stien, som er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet i Tromsø og visedirektør for utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, fortsetter også Boel Christensen-Scheel, dekan ved avdeling kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo, og Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, som styremedlemmer fra Norge. Anders Kreuger, som er skribent, kurator og direktør ved kunsthallen Kohta i Helsinki, fortsetter som svensk styremedlem.

Varamedlemmer er kritiker og oversetter Ika Kaminka, kunsthistoriker og skribent Vilde Horvei (ny), kunstner Saskia Holmkvist og Henriette Bretton-Meyer, kurator ved Kunsthal Charlottenborg (ny).

Saken ble oppdatert 30.05.2022 kl. 17.00.