Historisk kultursatsning i Sverige

– Jag tycker att andra regeringar världen över kan se på detta som en mall för hur man ska hantera coronapandemin, säger Moderna Museets chef Gitte Ørskou.

Kulturminister Amanda Lind.

Den svenska regeringen storsatsar på kultur i sviterna av coronapandemin med var som beskrivs som den största kulturbudgeten någonsin: 3, 4 extra miljarder kronor under 2020–2021. Det offentliggjorde kulturminister Amanda Lind (mp) och finansmarknadsminister Per Bolund (mp) under en presskonferens i onsdags.

Presskonferensen inleddes av Bolund som beskrev satsningen som ett vägval för framtiden, och betonade den fria kulturens egenvärde för ett öppet och demokratiskt samhälle. Lind underströk vikten av ett brett och mångfacetterat kulturliv, vilket ska säkras av en budget som bland annat ger 1,5 miljarder i extra krisstöd redan i höst samt ytterligare en stimulansmiljard för omställning och återstart av kulturaktiviteter under 2021. Till detta kommer bland annat permanenta förstärkningar av den regionala kulturen och kulturskaparnas villkor. Regionerna tilldelas 450 extra miljoner, medan 80 miljoner kronor avsätts årligen till kulturskapare (varav 6 miljoner öronmärks åt bild- och formkonstnärer).

Ett uppseendeväckade inslag i krispaket är att regeringen avsätter 50 miljoner för att öka statens inköp av konst. Det innebär att Moderna Museet och Statens Konstråd får ett tillskott på 25 miljoner vardera i vad som beskrivs som ett ”infrastrukturellt” stöd till konstområdet. Detta ska säkra att konstnärer får betalt, men är också, i praktiken, tänkt att fungera som ett stöd till de kommersiella gallerierna. Moderna Museet får dessutom ta del av de totalt 53 miljoner kronor som går till statliga museer för att mildra konsekvenserna av inkomstbortfall till följd av pandemin.

Redan i april signalerade både Statens Konstråd och Moderna Museet att de var beredda att förvärva konst av svenska konstnärer om kulturdepartementet skulle besluta om extra medel. Tillskottet för 2021 innebär nu en mångdubbling av institutionernas inköpsmedel. Som jämförelse kan nämnas att Moderna Museet 2018 spenderade totalt 4, 1 miljoner på inköp av svensk konst. 

– Moderna Museet har ett uppdrag att förvärva svensk samtida konst, och nu kan vi förbereda oss på att 2021 köpa in betydligt fler verk av nu levande konstnärer, säger Moderna Museets chef, Gitte Ørskou, som också framhåller att museet kommer att se till att spegla hela landet och bredden på den svenska konstscenen, samt att pengarna också ska fungera som ett stöd direkt till konstnärers produktion.

Den historiska kulturbudgeten kommer i ett läge när debatten i Sverige präglas av ett starkt missnöje över hanteringen av coronapandemins konsekvenser för kulturlivet. Många menar att regeringen har agerat för långsamt, och att vårens krisstöd på 500 miljoner till kulturen i första hand har gynnat större evenemang och kulturskapare med många anställda. I vissa fall kunde artister med årsinkomster i mångmiljonklassen plocka ut krisstöd för uteblivna evenemang, vilket väckte ilska på många håll. Och i Norge och Danmark fick de nationella museerna höjda inköpsanslag redan under våren och sommaren, något som även svenska aktörer efterfrågade redan i ett tidigt skede av pandemin.

På frågan om hur hon ser likheter och skillnader mellan hur de nordiska ländernas hantering av kulturen i coronapandemins spår, så svarar Ørskou ändå med en okonstlad glädje.

– Jag är idag extremt tacksam att jag befinner mig på en svensk konstinstitution. Detta krisstöd är en enormt viktig signal som den svenska regeringen skickat. Att regeringen har lyssnat på oss kulturaktörer är verkligen stort och viktigt. Jag tycker att andra regeringar världen över kan se på detta som en viktig markering och mall för hur man ska hantera coronapandemin, understryker Ørskou.

Gitte Ørskou är chef för Moderna Museet. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Diskussion