Konsthögskolornas avgångsutställningar blev i år annorlunda på grund av covid-19. Några blev digitala, andra blev soloutställningar. Och en del skolor sköt upp sina öppningar till sensommaren och hösten.

Epokskifte

Kungliga konsthögskolans MA-studenter placerar oss mitt i kampen om vilka kroppar och erfarenheter som ska få ta plats i offentligheten, och på vilka premisser.

Afgang i det fri

Det Jyske Kunstakademi sadler om i sidste sekund. Som en konsekvens af pandemien er årets afgangsudstilling omdannet til soloudstillinger i parken med Kunsthal Aarhus som en kæmpestor vitrine.

Nyligen publicerat

Ömhetspolitik

Vår himmel röd på Göteborgs konsthall gestaltar hur kvinnors erfarenheter av sexuellt och rasistisk våld kan omvandlas till politisk handling.

Öppen ateljé

– Jag tror att det kollektiva, det generösa och det inkluderande är viktiga som vägar framåt, säger curatorn Joanna Nordin, som blir ny chef för Carls Eldhs Ateljémuseum i Stockholm.