Afgang i det fri

Det Jyske Kunstakademi sadler om i sidste sekund. Som en konsekvens af pandemien er årets afgangsudstilling omdannet til soloudstillinger i parken med Kunsthal Aarhus som en kæmpestor vitrine.

Allerede før covid-19-pandemien ramte, havde afgangsholdet på Det Jyske Kunstakademi hyret fantomtegner Anne Gyrite Schütt til at tegne de værker, som de studerendes planlagde at realisere. Her fantomværk af Mikkel Bundgaard Pedersen.

Til forskel fra kunstakademierne i Odense og København, som har udskudt afgangsudstillingerne til efter sommeren, holder Det Jyske Kunstakademi i Aarhus fast i en snarlig åbning af årets afgangsudstilling. Den bliver dog ikke helt traditionel. I stedet for en gruppeudstilling bliver det syv soloudstillinger af en uges varighed, som alle skal opleves udendørs i parken omkring Kunsthal Aarhus.

«I stedet for at gå og håbe på, at kunsthallen kunne genåbne i rette tid, besluttede vi at sige til akademiet, hvad vi rent faktisk kunne tilbyde i lyset af den aktuelle situation,» siger kunsthallens kunstfaglige direktør, Jacob Fabricius.

De syv afgangsstuderende har forskellige muligheder. De kan eksempelvis placere en skulptur i parken eller hænge noget op på kunsthallens mur udendørs. Men de kan også udstille indendørs, så det kan ses udenfor. Et højt stillads vil blive bygget op i kælderen, så det rager op bliver et kæmpestort podie, hvorpå man kan placere skulpturer, der kan ses gennem det firkantede glasparti ude fra parken. Samme gælder for malerier eller tegninger, som også kan placeres indenfor i den lange glaskorridor. På den måde bliver selve kunsthallen en kæmpestor vitrine, som man kan kigge ind i.

For nogle af dimittenderne vil det måske betyde, at de skal gentænke deres værker lidt eller måske endda meget. Hertil siger Fabricius: «De kan jo lige så godt lære det. Sådan er hverdagen også, når man er professionel kunstner. Det er jo en klassisk situation. Man ankommer til et museum for at sætte sit værk op og først da opdager man, at der et kæmpestort vindue ud til en trafikeret vej, der forstyrrer det minimale, poetiske værk, man har planlagt at udstille. Nu får de i en vigtig øvelse med, der handler om at tilpasse sit værk situationen. Jeg siger ikke det er let, men nogen gange er det nødvendigt.»

Ifølge afgangsudstillingens kurator Anna Weile Kjær har de studerende taget det beundringsværdigt godt. «Nogle er selvfølgelig lidt ærgerlige over, at de ikke kan realisere det, som de længe har arbejdet på. Men alle har faktisk grebet situationen og det kommer til at påvirke samtlige værker i større eller mindre grad. Og på en underlig måde har det med, at ting aldrig bliver helt, som man forestiller sig, været en del af konceptet helt fra starten».

Allerede tidligt i processen besluttede afgangsholdet og kuratoren, at de ikke ville lave et traditionelt katalog. De ville kommunikere til en meget bredere offentlighed. Derfor udkommer kataloget som et indstik i både Århus Stiftstidende og Randers Amtsvis den 7. maj, umiddelbart før første udstillingsåbning. Tillægget – der således udkommer i et samlet oplag på 17.000 – kommer blandt andet til at rumme interviews med alle dimittenderne foretaget af radiovært og debattør Ayse Dudu Tepe.

Løsningen på den sædvanlige udfordring med på forhånd at afbilde værker, som endnu ikke findes, blev at hyre fantomtegneren Anne Gyrite Schütt. Det er disse tegninger, man vil kunne se i avisen. «Nu fremhæver de jo bare illusionen eller fiktionen endnu mere – mellem den kæmpe forskel, der altid er mellem det forestillede værk og det, man i realiteten ender med. Det er jo smukt.» siger Weile Kjær.  

Første afgangsudstilling bliver med Luna Lund Jensen, som åbner fredag 8. maj. Herefter følger udstillingerne med Frederik Rønde, Eliyah Mesayer, Max Gam Iversen, Martin Kogi, Villiam Miklos Andersen og Mikkel Bundgaard Pedersen. Hver fredag åbner en ny udstilling, som står i fem dage og vil kunne ses hele døgnet rundt. Parallelt med de respektive udstillingsperioder overtager de studerende også kunsthallens hjemmeside, så der bliver også en digital præsentation, man kan følge med i.

Fantomtegning af det værk, som Max Gam Iversen skulle have vist på den oprindelig afgangsudstilling. Tegning: Anne Gyrite Schütt.

Diskussion