Alla artiklar av Susanne Christensen

Er der liv på Mars?

Årets masterudstilling i Bergen er en eksplosion af energi som peger i mange retninger, men en større bekymring for biologisk liv har erstattet den selvbiografiske refleksion.

Nyligen publicerat

Göteborg är världen

Till skillnad från en superhjältefilm strävar den tionde Göteborgsbiennalen inte efter att nå en publik som inbegriper samtliga jordens invånare.