Fra maktarroganse til hersketeknikk

– Jonas Ekeberg fremtrer som den «sanne troens forsvarer», ridderen av ensartethet og konsensus, skriver Samir M’kadmi i dette svaret på en kommentar av Kunstkritikks redaktør.

Sex Tags, Kambo Super Soundsystem. Foto: Thomas Grande. Fra utstillingen I Nasjonalmuseets blindsone.
Sex Tags, Kambo Super Sound System. Foto: Thomas Grande. Fra utstillingen I Nasjonalmuseets blindsone.

Kunstkritikks omtale av seminaret Kunstfeltets uutholdelige skjevhet, som fant sted på Litteraturhuset 25.03.2015, er ubalansert og tendensiøs. Redaktøren for nettstedet, Jonas Ekeberg, virker mer ivrig etter å diskvalifisere en kuratortekst han tydeligvis ikke liker, enn å formidle innholdet fra et godt seminar. Han oppviser nesten like mye maktarroganse overfor en meningsmotstander som han beskylder Nasjonalmuseet for.

Ekeberg påstår at kuratorteksten «I Nasjonalmuseets blindsone» er et politisk angrep på Nasjonalmuseet forkledd som et vitenskapelig innlegg. Gjentatte ganger fremstiller han teksten som svak, og påstår at forfatteren er blitt nedsablet i full offentlighet av Nasjonalmuseets representant. Nasjonalmuseets representant er hans kollega og tidligere redaktør i Kunstkritikk, Ingvild Krogvig. Man skal være lite nyansert og nokså partisk for å karakterisere Krogvigs innlegg på seminaret som nedsabling (her kan du laste ned en uavhengig oppsummering fra seminaret).

Ekeberg tror tydeligvis at det er unødvendig å argumentere for sine synspunkter. Han begrunner verken hvorfor han mener teksten er svak, eller gjengir Krogvigs påståtte «nedsablende» argumenter. Redaktøren tar det tydeligvis for gitt at leseren skal tro han på ordet. «Problemet med dette,» skriver han, «er først og fremst at den krasseste kritikken kom fra Krogvig, som representerer den samme vitenskapelige institusjonen som har publisert M’kadmis tekst. Dette kan nesten synes som en tilfeldighet eller kanskje et lite feilgrep. Jeg tillater meg imidlertid å se det annerledes.»

Samir M'kadmi.
Samir M’kadmi.

Ekeberg bebreider Nasjonalmuseets vitenskapelige redaksjon både for å ha publisert teksten og for dårlig kritikkhåndtering. «Etter mitt skjønn,» fortsetter han, «er den svake teksten, formidlingen av den og Nasjonalmuseets påfølgende nedsabling av forfatteren i full offentlighet, nettopp et uttrykk for Nasjonalmuseets institusjonelle svakheter og manglende evne til selvkritikk, hvilket samlet sett dessverre fremstår som en slags maktarroganse.» Dette er et godt eksempel på en form for hersketeknikk, som attpåtil støtter seg til en logisk brist. Redaktøren tror tydeligvis at dersom han gjentar karakteristikken «svak» ofte nok, så blir også hans påstand styrket eller «sannere». Men slik fungerer ikke logikk. Man må legge frem gyldige og velbegrunnede argumenter med sanne premisser for å kunne trekke holdbare konklusjoner.

Det er fristende å avvise redaktørens villedende resonnement ved å vise til at kulturforskerne som deltok på seminaret faktisk uttalte seg  positivt om kuratorteksten. Selv kunstsosiolog Dag Solhjell, hvis bøker* kritikken gjelder, har uttalt at kuratorteksten var «godt fundert og interessant». Professor i medievitenskap Tore Slaatta har uttalt at teksten var «interessant og velskrevet», forskningsleder i Kulturrådet Ellen Aslaksen at teksten var interessant og at den reiser viktige spørsmål.

En svak tekst kan tydeligvis være «godt fundert», «interessant», «velskrevet» og «reise viktige spørsmål». Ekeberg mener likevel at teksten ikke burde vært publisert, og at det var et feilgrep av Nasjonalmuseet å gi teksten så mye oppmerksomhet. Med andre ord, kuratorteksten burde vært sensurert vekk, eller tiet i hjel. Det er tydeligvis slik Kunstkritikk opererer. Ikke bare utviser Ekeberg en naiv holdning til vitenskap og kunnskapsproduksjon, som får selv Nasjonalmuseet til å virke mer pragmatisk og mer kunnskapsorientert. Ekeberg fremtrer også som den «sanne troens forsvarer», ridderen av ensartethet og konsensus. Skal vi forfølge Ekebergs resonnement, har Nasjonalmuseet, ved å publisere teksten på «en måte» brutt konsensusen.

Her må jeg kanskje minne Kunstkritikks redaktør om at et sentralt tema på seminaret var formulert som følger: «Er kunstinstitusjonene våre preget av en snever konsensus eller reflekterer de kunstverdens meningsmangfold?»

For Kunstkritikks del er svaret avgitt, sjefredaktøren har valgt å legge hele sin vekt på snever konsensus. Neste spørsmål er da: Hvordan reflekteres redaktørens holdninger i utformingen av Kunstkritikk?

* Dag Solhjell, Kunst-Norge: En sosiologisk studie av den norske kunstinstitusjonen (Universitetsforlaget AS 1995) og Dag Solhjell, Jon Øien; Det norske kunstfeltet: En sosiologisk innføring (Universitetsforlaget AS 2012).

Comments (2)