Viderefører omstridt avtale

Munchmuseets direktør Tone Hansen har signert en ny, femårig sponsoravtale med oljeselskapet Inpex Idemitsu Norge.

Onsdag 1. februar 2023 signerte Munchmuseet en ny femårig avtale med Inpex Idemitsu Norge AS. Direktør for Munchmuseet, Tone Hansen, til høyre. Foto: Munchmuseet.

Forrige uke signerte Munchmuseet og den norske grenen til det japanske oljeselskapet Idemitsu – som i fjor skiftet navn til Inpex Idemitsu Norge – en ny sponsoravtale for de neste fem årene. Direktør ved Munchmuseet, Tone Hansen, sier til Kunstkritikk at hun er glad for at selskapet vil videreføre partnerskapet.

– Dette bidrar til at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå på museet, og et kunstprogram som vil komme både byens innbyggere og tilreisende til gode. Vi ser stort frem til å jobbe sammen i årene som kommer. Avtalen er ikke knyttet til enkeltprosjekter, men en generell støtte til museet.

Idemitsu har sponset museet siden 1991, og bidratt med over 100 millioner kroner. I 2019 ble samarbeidet markert ved at fem japanske kirsebærtrær ble plantet foran Munchs nye bygning i Bjørvika.

Inpex Idemitsu Norge er en del av Inpex Corporation, som er det største olje- og gasselskapet i Japan. Sammen med Munchmuseets sponsoravtaler med Aker BP og Equinor, har avtalen med Idemitsu blitt kritisert fra ulike aktører de siste årene. Ved åpningen av det nye museet i 2021 omtalte Naturvernforbundet museets avtaler med oljeselskaper for «opplagt grønnvasking», og senere samme år aksjonerte klimaaktivistgruppa Direct Action Theatre mot museet. I januar uttalte Miljøpartiet De Grønne og aksjonsgruppa «Stopp oljesponsingen av norsk kulturliv» til Dagsavisen at museet bør droppe Aker BP som hovedsponsor. På spørsmål om hva hun tenker om fornyelse av avtalen med Inpex Idemitsu sett i lys av denne kritikken svarer Hansen:

– Vi ønsker ikke i dag å ekskludere energiselskaper. Energiselskapene er helt sentrale som drivere i overgangen til fornybar energi, og for viktige klimaløsninger. Vi har forståelse for debatten rundt sponsorer som er involvert i fossil energi.

Hansen viser også til Inpex Idemitsus nettsider, hvor de skriver at selskapet vil «engasjere seg proaktivt i i energistrukturreformer mot realiseringen av et netto nullkarbonsamfunn innen 2050».

Internasjonalt har en rekke kulturinstitusjoner de siste årene droppet oljeselskaper som sponsorer. I Storbritannia er Royal Opera House, National Gallery og Tate-museene blant institusjonene som har avsluttet samarbeidet med BP – tidligere British Petroleum, som norske Aker fusjonerte med i 2016 og ble til Aker BP.

I Kunstkritikks rundspørring om refleksjoner rundt sponsoretikk hos de store institusjonene i Skandinavia, var flere danske og svenske institusjoner som Statens Museum for Kunst Danmark (SMK), Moderna Museet og Liljevalchs uttalt skeptisk til samarbeid med olje- og gassindustrien på bakgrunn av klimahensyn. Munchmuseet svarte ikke på rundspørringen.