Van Abbemuseum under politisk press

Direktør for Van Abbemuseum i Eindhoven, Charles Esche, ber nå om støtte i kampen mot lokale politikere for å kunne opprettholde museets kunstneriske profil.

Charles Esche, direktør for Van Abbemuseum.

Nylig ble det offentliggjort at Charles Esche, lederen for Van Abbemuseum i Eindhoven mottar the 4th ECF Routes Princess Margriet Award for «sitt eksepsjonelle lederskap» i forbindelse med «nytenkning omkring sentre og museer for samtidskunst som offentlige rom som viser oss kunstens kraft og verdi som engasjement i samtiden». Men samtidig er Esche og Van Abbemuseum nå under sterkt press fra lokale politikere, som vil kutte i støtten til museet og endre museets profil med tanke på å øke besøkstallene.

Den nederlandske Arbeiderparti-representanten Arnold Raaijmakers har undertegnet et forslag som blant annet munner ut i et krav om at publikumstallet skal tredobles fra dagens 51.750 betalende til 170.000 betalende og at egeninntektene dermed skal øke med 900.000 til 1.000.000 Euro, som dernest skal trekkes fra det offentlige bidraget til museet. Dette kommer i tillegg til kutt på 200.000 Euro, som allerede er vedtatt.

I vedtaksforslaget som fremmes på et komitémøte i Eindhoven i morgen bes Van Abbemuseet videre rette seg mot et bredere kunstpublikum («ikke kun kunsteliten») samt revurdere sin handlingsplan, som i dag blant annet baserer seg på kjerneverdier som «radikalisme, multikulturalisme, gjestfrihet og kunnskapsutvikling».

Charles Esche og Van Abbemuseum tar til motmæle mot forslaget og reagerer både på Arnold Raaijmakers meninger om museet og hans analyse i forhold til lønnsomheten av såkalte «blockbuster»-utstillinger. På sin Facebook-profil ber Charles Esche nå om støtte for å unngå at politikerne ødelegger museets profil. Han ber folk i Eindhoven om å stille opp og si sin mening i det som kan bli et avgjørende møte i Rådhuset i Eindhoven i morgen. Han anmoder også folk i utlandet om å gi uttrykk for sin støtte ved å skrive til den lokale avisen Eindhovens Dagblad (lezersredactie@ed.nl), og han ber folk som har kontakter i Arbeiderpartiet om å underrette dem om at angrepene kommer nettopp fra dette partiet og spørre dem om de støtter politikere som krever populistisk programmering og anti-intellektualisme.

«Om vi kan samle nok støtte denne ene dagen, tror jeg at vi fortsatt har en mulighet til å vinne på lokalt nivå denne debatten som allerede er tapt på nasjonalt nivå i Nederland,» skriver Charles Esche på Facebook.

Kunstkritikk følger opp denne saken.

Diskussion