Välrenommerad konstskola riskerar stängning

Konsthögskolan i Malmö varslas om uppsägning från sina lokaler. Enligt rektorn Gertrud Sandqvist kan det innebära att verksamheten måste avvecklas.  

Att Konsthögskolan har varslats om uppsägning från sina lokaler har lett till omfattande protester inte minst från skolans studenter.
Att Konsthögskolan har varslats om uppsägning från sina lokaler har lett till omfattande protester, både i det internationella konstlivet och från skolans studenter. Foto: Petter Dahlström Persson.

Den senaste veckan har Konsthögskolan i Malmö debatterats kraftigt i social och nationell media. Orsaken är att skolan har varslats om uppsägning från sina lokaler i en tidigare folkskola i västra Malmö.

I skrivande stund har 4 918 namnunderskrifter samlats av petitionen «Save Malmö Art Academy» som cirkulerar sedan i måndags. I uppropet beskrivs uppsägningen av verksamhetens hyreskontrakt som om detta redan var ett faktum, men ett sådant beslut kan i realiteten fattas först när kommunstyrelsen sammanträder härnäst, i augusti och september. För att en utflyttning av Konsthögskolan ska ske under sommaren 2017 måste avtalet sägas upp innan den 1 oktober 2016. Detta för att lokalerna ska renoveras under 2017–18, varefter den planerade grundskolan ska kunna flytta in hösten 2018. 

Konsthögskolan i Malmö är del av Lunds universitet, och sedan årsskiftet finns en plan om att universitets konstnärliga fakultet, med institutioner inom musik, teater och fri konst, ska flyttas samman till ett större campus. Fram till den planerade invigningen som kommer att ske tidigast 2023, har Konsthögskolan i Malmö blivit lovade att få stanna kvar i de lokaler där de har huserat sedan 1995, alternativt erbjudas ett alternativ.

Solfrid_Foto Lunds universitet
Solfrid Söderlind.

Under ett möte den 9 juni meddelades Solfrid Söderlind, dekan vid konstnärliga fakulteten i Malmö, att Konsthögskolan måste lämna sina lokaler. Hon vill påminna om att en universitetsverksamhet inte låter sig flyttas särskilt smärtfritt. De reglementen som måste följas är många, samtidigt som tiden är knapp.

– Det krävs längre framförhållning, och det går inte att hänvisa till campusverksamheten som planeras om ytterligare tio år, säger Söderlind till Kunstkritikk, och betonar att Lunds universitet inte vill lägga ner Konsthögskolan, och att även Malmö stad vill behålla verksamheten i staden.

– Den rappa vändning som en uppsägning utan alternativ skulle innebära har dock försatt universitetet i en krisplanering, meddelar hon.  

I Sydsvenska Dagbladet kommenterar kolumnisten Per Svensson förloppet som föga förvånande, och hänvisar till hur Malmö Museers konstsamlingar även de har förbigåtts i stadsplaneringen i åratal. Även Sydsvenskans konstkritiker Thomas Millroth understryker frågans kulturpolitiska prägel, och beskriver Konsthögskolan som «stadens mest internationellt gångbara kapital».

I debattinlägget «Tänk om, Malmö!» lyfter regionens konsthalls- och museichefer det faktum att Konsthögskolan i Malmö som enda skola i landet fick högsta omdöme om alla sina utbildningar på såväl kandidat-, master- och forskarnivå vid Universitetskanslerämbetets översyn av svensk konstnärlig utbildning 2014. Därtill går det att konstatera att det var på Konsthögskolan i Malmö som Nordens första doktorsavhandlingar i fri konst framlades av Matts Leiderstam, Sopawan Boonnimitra och Miya Yoshida Iwasaki 2006.

andersrubin_foto socialdemokraterna
Anders Rubin.

Tio år senare meddelar nu Anders Rubin, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för skolfrågor i Malmö stad, att det är enklare att hitta en ny lokal för en skola med 60 vuxna, än för de unga i dagens kraftigt befolkningsökande Malmö. Han ser därför inga andra alternativ än att säga upp Konsthögskolan och istället inrymma en ny grundskola i lokalerna. Han understryker att Malmö stad ansvarar för skolungdomarna, medan det är Lunds universitet som svarar för Konsthögskolan.

– Normalt sett tillhandahåller vi inte lokaler så förmånligt som i Konsthögskolans fall. Här handlar det om att prioritera de fastigheter vi har, och att som hyresvärd varsla Konsthögskolan. Vår ambition är dock inte att skolan läggs ner, säger Rubin till Kunstkritikk.  

Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson understryker att arbetet med omlokaliseringen av Konsthögskolan sker i samråd med ledningen för Lunds universitet, och att detta kommer att avhandlas i ett möte med universitetets rektor, Torbjörn von Schantz, den 28 juni. Larsson understryker också Konsthögskolans viktiga roll i Malmö och i Skåneregionen.

– Därför har vi under en tid arbetat gemensamt mellan Malmö stad och Lunds universitet för att hitta vägar framåt, säger Larsson och vidhåller att verksamheten inte kommer att kastas ut utan att erbjudas ett fullgott alternativ.

Gertrud Sandqvist är rektor för Konsthögskolan i Malmö, och känner oro över att skolans ledning ännu inte fått känna till dessa alternativ. Hon har dessutom svårt att se hur ett fullgott alternativ skulle kunna tas fram innan höstterminen 2017, och understryker att en eventuell ersättningslokal måste leva upp till verksamhetens kriterier med motsvarande ateljéer och verkstäder.

Gertrude Sandqvist.
Gertrud Sandqvist.

– Vi kan inte bedriva en konstutbildning utan att erbjuda fullgoda lokaler, varför en omlokalisering kan resultera i att vi måsta avveckla verksamheten och fasa ut nuvarande studenter, säger Sandqvist till Kunstkritikk.

Sandqvist påminner om att Malmö stad på nittiotalet lät den då rivningshotade skolan renoveras till den idag fullt fungerande studiemiljö som Konsthögskolan utgör. Dit hör verkstäder för många konstnärliga uttryck, samt separata ateljéer med naturligt dagsljus. Sandqvist understryker vikten av dessa individuella studieplatser, där hon menar att studenten primärt utvecklar sitt konstnärskap.

– I ateljén möjliggörs studenten en miljö som i största möjliga mån påminner om den professionella konstvärlden. En väsentlig del av den konstnärliga praktiken är just individuell, men hur studenten sedan använder denna plats är upp till hen själv, säger hon och lyfter den grundförutsättning som råder på skolan: att det är studenten som bjuder in gäster till sig, och inte tvärtom.

3D7C0489
Viktor Rosdahl.

Viktor Rosdahl är en av de många alumni som efter examen från Konsthögskolan i Malmö har fått större utmärkelser, som Maria Bonnier Dahlins stipendium (2009). Han är chockad av beskedet om varslet och tillhör de som under veckan har återvänt till skolbyggnaden för att engagera sig i verksamheten som nu bedrivs och framhålla skolans relevans. Även för Rosdahl är det ateljésystemet som bredvid den kritiska och konceptuella inriktningen som gör Konsthögskolan i Malmö så unik.  

 – Du behandlas som en professionell konstnär och då kan du även behandla ditt eget arbete därefter. Denna möjlighet skiljer sig från många andra konsthögskolor i Norden som jag har besökt eller undervisat på sedan min studietid i Malmö, säger Rosdahl och understryker studiopraktikens viktiga roll i den utveckling som studenterna genomgår på Konsthögskolan, något som har resulterat i ett flertal internationellt verksamma konstnärer bredvid lokalt etablerade studiokollektiv och galleriverksamheter som Galleri CC, CEO, Woodpecker Projects och MFK (Malmös Feministiska Kvinnouniversitet).

– I en annan miljö skulle inte samma utveckling vara möjlig, säger Rosdahl.

Att inte se konsekvenserna av att en så välfungerande skola riskerar att läggas ner tycker Gertrud Sandqvist är illavarslande, och alltför likt den planerade rekonstruktion av Lunds konsthall som annonserades för ett halvår sedan. I likhet med konsthallen har också Konsthögskolan mötts av ett stort internationellt stöd där röster låter påminna om skolans internationella relevans i samtidskonsten. Men Sandqvist vill även påminna om skolans betydelse lokalt.

– Det vore en katastrof för både stad och region om skolan försvann, säger hon.

Not: Imorgon fredag håller Konsthögskolan i Malmö öppet hus från kl. 17. Utöver utställningar och det aktuella uppropet så kommer två rundvandringar att hållas på skolan.

Comments