Upprop mot ny rektor

Universitetsledningen i Umeå har rekryterat en rektor för Konsthögskolan som varken studenter eller anställda vill ha.

Konstnärligt campus, Umeå universitet.
Konstnärligt campus, Umeå universitet.

Tillsättandet av ny rektor för Konsthögskolan i Umeå har utvecklats till ett bråk mellan studenter och universitetsledning. Studenterna anser att ledningens beslut (i skrivande stund inte offentliggjort) helt saknar stöd bland studenter och anställda på institutionen.

I ett upprop som hittills samlat över 600 underskrifter skriver Umeå Konsthögskolas studenter att den tilltänkta rektorn är i «avsaknad av kompetens inom det konstnärliga fältet som efterfrågas och behövs.»

Fabian Tholin satt med som studentrepresentant i rekryteringsgruppen: «Vi trodde givetvis att vi hade inflytande, men fakultetsledningen har ignorerat våra synpunkter trots att de inte har kunskaper inom konstfältet. Nu vill vi att processen görs om.»

Per-Olof Erixon, dekan, Umeå universitet.
Per-Olof Erixon, dekan, Umeå universitet.

Om detta är möjligt återstår att se, men på ett möte i måndags meddelade ledningen att beslutet står fast och Fabian Tholin beskriver positionerna som alltmer polariserade.

Per-Olof Erixon, dekan på Umeå universitet är upprörd och oförstående inför uppropet.

– Så här gör man bara inte i ett civiliserat samhälle. Vi har ju gemensamt gått fram i den här processen och formulerat sökandeprofilen tillsammans med Konsthögskolan enligt de regler vi har att följa. I slutändan fanns det bara en som uppfyllde kriterierna, och enligt de sakkunniga [Magnus Bärtås och Eva Skåreus] har den här personen de kunskaper inom det konstnärliga fältet som krävs.

Rasmus Nielsen är professor på skolan och stöder, liksom de andra professorerna på institutionen, studenternas upprop. Han menar att ledningens kandidat är ett val gjort utifrån managementmässiga snarare än konstnärliga överväganden, och att konflikten bottnar i djupa ideologiska frågor om konstens och konstutbildningars förhållande till samhälle och politik.

Rasmus Nielsen, professor, Umeå konsthögskola.
Rasmus Nielsen, professor, Umeå konsthögskola.

– Att låta konstutbildningen ingå i en universitetsstruktur är en ny och känslig process som kräver att berörda parter lyssnar på varandra och för en dialog. Det är viktigt att studenterna och de anställda känner sig representerade av den som är chef på skolan. Men ledningen har svarat på studenternas engagemang med maktspråk. Tycker man från ledningshåll att uppropet är «ociviliserat» har man stora ledarskapsproblem, och kan nog vänta sig ännu mer «ociviliserat» beteende framöver, säger Rasmus Nielsen.

Per-Olof Erixon hävdar att rektorstillsättningen inte kommer att innebära att någon kompetens försvinner, utan tvärtom mer resurser. Han påpekar att det i utlysningen hela tiden stått att «mycket stor vikt» kommer att läggas vid administrativ skicklighet.

– Konsthögskolan har stora ekonomiska resurser, och vi har ett ansvar att se att dessa tas till vara på rätt sätt av en bra ledare, säger Erixon.

Comments (2)