Unreal is here

En glad bunke identitetsafsøgende værker benytter sig blandt andet af vittigheden og den sciencefictionagtige underliggøring.

En glad bunke identitetsafsøgende værker benytter sig blandt andet af vittigheden og den sciencefictionagtige underliggøring.


En typisk «kreativ» skolestil vi blev udsat for i de mindre klasser handlede om en 5-øres rejse. 5-øren er jo i udgangspunktet en dum – eller måske snarere stum – lille genstand, og det kan hurtigt blive svært at sige hvad en 5-øre faktisk er, uden at brede sig ud i diverse fortællinger. Penge er idag mere immaterielle og abstrakte størrelser end nogensinde før, men genstanden, mønten, kunne i et barns fantasi selvsagt opleve mange mærkelige ting, ikke mindst kunne den tabes og findes et utal af gange. Vi laver os billeder af det vi begærer; en yndig ung dreng, et stykke frugt præsenteret på et fad. En storm af spørgsmål kan stilles til hvad tingen er; drengen, frugten, og tingen kan – i al sin praktiske afgrænsethed – uden større problemer præsenteres som et kunstværk; kunstig fordi værket står i modsætning til det levede liv. Det er imidlertid ikke svært at opdage, tænker jeg, mens jeg går rundt på Bergen Kunsthall, at vi er utrolig trætte af den slags spørgsmål nu, og hellere vil spørge på helt andre måder. I stedet for at fremholde frugten som en attråværdig og ude-af-denne-verden-agtig genstand vil vi hellere spørge til frugtens tilblivelseshistorie, frugtens lange rejse fra et eksotisk land, hvordan frugten flettes ind og ud af diverse historier, individuelle så vel som kollektive, og hvilke etiske implikationer denne frugt repræsenterer; plukket af fattige bønder i en fjern, sydamerikansk diktaturstat og samlet op af os i en butik og nydt på en henkastet og tankeløs måde.

Forestillingen om øgende hastighed, som om verden skulle være en slags dirrende rumraket der bevæger sig så hurtigt at den næsten eksploderer, er med til at fuzze de faste identiteter op, for eksempel levede jeg – Deres anmelder – trygt og roligt i mange år som en dansk person i Danmark, et udramatisk koncept, no questions asked, noget den almene flux siden skulle spolere. At tale i et rum, om hvad som helst i verden, byder mig altid at indlede med en forklaring: «Ja, hej. Jeg er den-og-den, jeg er en dansktalende norsk kritiker» – min identitet er ikke længere selvsagt og underforstået, den er blevet til en historie, en forklaring, og spørgsmålet om legitimitet ligger lige rundt om hjørnet. Tanker som disse svirrer rundt i hovedet på mig, mens jeg langsomt spadserer gennem de syv rum som udgør Bergen Kunsthall, og lidt anstrengt forsøger at etablere samtaler med diverse værker – ja, med alle 23 friske unge kunstneres bidrag, selvsagt, det er min pligt at forsøge! Idag er det min pligt at totalmingle, så vidt som det overhovedet er muligt.

¤

Tua Broms, Matter

Den sureste og mest afvisende genstand jeg træffer på er Matter af Tua Broms. Matter er en lidt organisk snoet søjle som strækker sig fra gulv til loft, en stabel af små firkantede stykker ubestemmeligt materiale. Does Matter really matter? Værket strækker sig mod loftet i al sin trodsige, verdensafvisende vertikalitet. Jeg må virkelig stalke denne genstand hårdt før den gider at sige noget, og da snakker den mest om sin egen mystiske materialitet, som ser både hård og blød ud på samme tid, og som først åbenbarer sin skønhed når man stiller sig tæt ind til værket og ser ned: Da begynder alle de små, firkantede plader at glitre. I kataloget præsenterer Broms os for et digt formet som en sky af udspredte ord, plus et fotografi af de små, firkantede plader før de blev samlet i sin vertikale orden. Der er en åbning her, men det er svært at sige hvorhen døren fører.

Et andet værk som virker lige så bortvendt og poetisk er Sarah Josts du går in i Lokalen som er så diskret placeret at publikum uden videre kan gå in i Lokalen uden at ane det selv: Josts værk består af tre rum med vægge af sarte, blafrende bogsider der hænger ned fra loftet i tre forskellige niveauer. Der er en historie her som ikke er umiddelbart tilgængelig, alle bogsider har kun svage aftryk af teksten tilbage, vi bare aner at bogen er gammel, trykt med gammeldags gotiske bogstaver. Noget af den information som er udeladt (og som man bare kan tigge sig til på gaden) er at rummene er et slags visuelt remake af en gammel gård i Sverige. Jeg har egentlig sans for stilheden og bortvendtheden, og ser at den er fuldt intenderet. Denne historie er det bare dig selv som kan aktivere, eller også passere intetanende forbi.

¤

Men hvis Broms og Jost repræsenterer noget typisk for udstillingen er det bare i interessen for tekst, her med reference til det punktvise, poetiske. Ellers strømmer rummene bogstavlig talt over af fortællinger, især om identitet. Og jeg er vel ikke helt på fisketur når jeg forsøger at nærme mig udstillingen gennem en forståelse af den som en vifte af processuelle og narrative, identitetsafsøgende projekter. Der går imidlertid lang tid før jeg begynder at interessere mig for det overordnede kuratoriske greb, konceptet for udstillingen, som jeg vel mest opfatter som et forslag til en indfaldsvinkel, og begynder at se en vag sammenhæng mellem dette og mine egne forblommede tilnærmelsesforsøg. Jeremy Welsh, som er koordinator for masterstudiet ved KHiB, spørger i kataloget om kunsten eksisterer i real time eller unreal time, om den eksisterer i en ydre, tidsmæssig ramme – om den er del af «verdenstiden» – eller om den skaber sin egen tid, og om denne tid i så fald kan betragtes som real time eller unreal time. Her danner «verdenstiden» – det vi kan kalde for Historien – og kunsten to forskellige akser; den sidste fuld af kaninhuller, en slags varighed som kan foldes og strækkes, som har kraft til at underliggøre, og som kan betragtes som et bizart parallelunivers, men også som et hyperreelt rum, mere virkeligt end virkeligheden.

¤

Katrine Meisfjord, As White As It Gets

Birger Åseson Storaas’ mærkværdige og – ja, magiske – animationsfilm Playing Soldiers danner et sådant underliggjort rum hvor legetøjssoldater glider rundt og rundt efter hinanden som en anden mobile, i evig spænding over en spejlblank vandflade. Der er stjerner – eller er det sne – og et lydspor bestående af lange, glidende toner. Men det er ikke nødvendigvis et værk som vil få os til at gyse over spændingen mellem krigens grusomhed og anmiationsfilmens drømmende runddans. I kataloget antyder billederne af smeltende legetøjssoldater snarere et arbejde som har med softening af maskuline klichéer at gøre.

Om ikke andet, Playing Soldiers danner et eget loopy univers hvor fx Katrine Meisfjords installation As White As It Gets er et eksempel på en mere aktivistisk indstillet kunst som udgør en egen lille vidensbase fuld af konkrete forlag som kan ændre på forholdene udenfor Bergen Kunsthall. Men As White As It Gets har også en egen formel skønhed over sig: En række af hvide kitler skærmer et hjørne af rummet af hvor man kan sætte sig på en række stole og – med udsigt til kitlerne – lytte til nødhjælpsarbejdere der taler om deres erfaringer i felten.

Aleksander Stav, Whiteout Arctic Snowcruiser

I dette tilfælde synes jeg om Meisfjords praktiske indfaldsvinkel, til sammenligning falder nogle af de mere underliggøringsoptagede værker i samme rum ud i et lidt plat, sciencefictionagtigt halvmørke. I rummet ved siden af – og i samme kategori – breder Aleksander Stavs Whiteout Arctic Snowcruiser sig ud som et både ganske tavst og massivt objekt som oser af en sådan The X-Files-agtig male mystique. Underliggøringen tager ikke sjældent vittighedens form, overordnet er der faktisk meget at le af på udstillingen, og det er jo en god ting: Latteren hører til i den fysiske verden, eller markerer måske netop punkter hvor den genkendelige verden flyder sammen med parallelle universer fulde af forskydninger. Jeg nåede at more mig over Mia Øquists hysteriske installation à la butik BillettskrankenAS som ironiserer ikke så lidt over subkulturelle koder hvor du på den ene side inviteres indenfor, men hvor eksklusiviteten hele tiden understreges via diverse obskure medlemskort og medlemsfordele. Også Jet Pascuas video First Filipino Ever fik mig til at le: Her indtager kunstneren udklædt som bjergbestiger med stort besvær en affaldscontainer med et tåget norsk naturlandskab i baggrunden. Det filippinske flag placeres på toppen af containeren, hvorefter den besværlige nedstigning tager sin begyndelse. Videoen slutter når man hører lyden af en bil som starter.

¤

Susanna Elisabeth Kajermo, Rena själar

Der findes stadig objekter her som forsøger at klippe over telefonledningen, som tipper mod stilhed snarere end samtale, flere af disse har jeg allerede nævnt, men endnu flere af de unge kunstnere (for eksempel Kwestan Jamal Bawan og David A) arbejder mere kybernetisk og forsøger at bygge kunstobjektet ind i og sammen med det selvbiografiske. En favorit her er Ane Sagatuns morsomme pseudokonfessionelle kunstnerportræt – videoen I am what I am – hvor kunstneren lader sig interviewe som om hun var en ekstremt præstationsorienteret sportsstjerne. Identitet og relationer undersøges også i Susanna Elisabeth Kajermos følsomt udførte blyantstegninger af børn og deres mere eller mindre sadistiske lege med dyr – jeg bliver bogstavlig talt suget igennem rummet mod en utilfreds sort kat som er hængt op med klemmer på en tørresnor. Men allergladest bliver jeg nok af Ragnhild Johansens værker som på mange måder er de mest enkle på hele udstillingen, men samtidig er de simpelthen gode think pieces. Et væld af tanker og overvejelser åbner sig konfronteret med disse rå træpaller og -plader som tilsyneladende ikke gør meget andet end at vise frem årerne i træværket, årer som pludseligt og uden varsel giver sig hen i en snoet – og vældig u-naturlig, photoshoppet – snirklet dans.

Ingressbilde: Ragnhild Johansen, «Kl.A EUR-pall (leaned against the wall)»

Comments (15)