Underkändes när han kritiserade konstnärlig forskning

– En farsartad hämndakt, säger Bogdan Szyber, som avfärdades av en enig betygsnämnd. För första gången har en konstnärlig avhandling underkänts.