Tildeling av statens kunstnerstipend og garantiinntekter 2007

I en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet i dag offentliggjøres årets tildelinger av statens kunstnerstipend og garantiinntekter.

I en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet i dag offentliggjøres årets tildelinger av statens kunstnerstipend og garantiinntekter.

Det er totalt tildelt 614 nye kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 38 nye garantiinntekter og 13 nye stipend for eldre fortjente kunstnere. Les pressemeldingen og tildelingsoversikten her >>

Comments (5)