Svar til Marta Kuzma

Marta Kuzma bommer når hun i et intervju på Kunstkritikk.no mener at jeg hevder at OCA prioriterer eget program, sier kulturbyråd i Bergen Harald Victor Hove i en replikk.

Harald Victor Hove.

Marta Kuzma bommer når hun i et intervju på Kunstkritikk.no mener at jeg hevder at OCA prioriterer eget program fremfor å gi støtte til «norske kunstneres synlighet i og utveksling til utlandet». OCAs omfattende støtte til 139 internasjonale kunst- og utvekslingsprosjekter er uunnværlige for norske kunstnere med internasjonale ambisjoner, og det ville ikke falle meg inn å kritisere OCA for dette. Jeg kritiserer heller ikke OCA hva angår utvalget av kunstnere, som av enkelte har blitt klandret for å være ensidig eller for kun å fremme spesielle kunstsyn.

Jeg er overveiende enig i at strenge kunstfaglige kriterier skal ligge til grunn for internasjonale tilskudd, og er, som jeg klart skrev i BT, en stor beundrer av svært mye av det OCA har oppnådd. Som politiker ser jeg det heller ikke som min sak å legge meg opp i faglige vurderinger.

Kunstpolitiske strategier derimot har jeg stor interesse av. Derfor stiller jeg spørsmål ved at den statsfinansierte institusjonen prioriterer egne prosjekter, fremfor å være med på å stimulere internasjonaliseringen av samtidskunstfeltet der de gode internasjonale prosjektene oppstår. OCA har som uttalt formål å styrke den internasjonale posisjonen til visuell samtidskunst produsert i Norge og å stimulere til utveksling mellom norske og internasjonale kunstprofesjonelle og institusjoner. Kuzma viser til at OCAs offentlige program inkluderer internasjonale gjester som ofte reiser utenfor Oslo for å gi forelesninger og gjøre seg kjent med samtidskunstfeltet i andre deler av Norge. Jeg er enig i at dette er positivt.

Det som ikke er bra, er at OCAs støtte til internasjonaliseringen av samtidskunsten innenfor Norge stopper med institusjonens eget program. Jeg viste til biennalekonferansen i 2009 fordi det som bergensinitiert prosjekt er noe jeg kjenner godt til.

Jeg mener ikke at OCA nødvendigvis skal gi tilskudd til ethvert internasjonalt billedkunstprosjekt i Norge. Men slik det nå fungerer, blir ikke slike prosjekter engang vurdert, slik som søknadene for prosjekter i utlandet blir. OCA er fullfinansiert av den norske stat og har et nasjonalt ansvar for internasjonalisering av samtidskunsten over hele landet. Det er ingenting i formålet som tilsier at slike prosjekter ikke skal kunne støttes av OCA. Direktør Kuzma tolker det øyensynlig annerledes, og OCA får derved et monopol på internasjonaliseringen av samtidskunstfeltet innen Norge. Dette er det jeg peker på som diskutabelt, og jeg mener forholdet er vel verdt en gjennomgang når kulturdepartementet nå er i gang med en stortingsmelding om visuell kunst.

Harald Victor Hove
Kulturbyråd i Bergen kommune

Diskussion