Alla artiklar av Toke Lykkeberg

How Non-art Came to Be

– With the rejection of Manet’s Déjeuner sur l’herbe from the Salon the painting fell into a limbo of sorts. It was art denied in its art quality. That is what non-art is, says Thierry de Duve.

Nyligen publicerat

Manual för evighetens kritik

I Absolut farmakon frågar Axel Andersson vilken typ av konst och vilken typ av kritik som kan hjälpa oss att tänka på skalan av människosläktets totala utplåning.