Alla artiklar av Masha Taavoniku

Nyligen publicerat

Store ord

Munchmuseet retrospektiv med Marianne Bratteli gjør lite for å forsvare påstanden om kunstnerskapets historiske verdi.