Alla artiklar av Liv Hausken

Tverrfaglig drama i rettssalen

Symposiet A Thousand Eyes på Henie Onstad Kunstsenter syntes ved første blikk å sprike i mange retninger men ble i praksis et fokusert sted for tenkning om bilder og rett.

Nyligen publicerat

Institusjonalisering nedenfra

– Synergieffektene man forsøker å oppnå ved konsolideringen av Nasjonalmuseet har alltid vært operative i Guttormsgaard arkiv, sier Ellef Prestsæter, styreleder i stiftelsen som arbeider for å institusjonalisere samlingen.