Alla artiklar av Knut Åsdam

Aggressive strategier

Aggressiviteten i Jannicke Låkers arbeider er ikke rettet mot betrakteren, men snarere mot verket selv og dets aktører, innbefattet kunstneren selv.

Nyligen publicerat

Göteborg är världen

Till skillnad från en superhjältefilm strävar den tionde Göteborgsbiennalen inte efter att nå en publik som inbegriper samtliga jordens invånare.