Alla artiklar av Kåre Bulie

Hus med og uten kunst

Hva slags hus ble skapt for kunstnere og samlere under modernismen? Kunst og Kulturs seneste temanummer kaster lys over alt fra Ekelys nøkterne kunstnerboliger til praktvillaen Le Corbusier tegnet for bankieren Raoul La Roche.

Det ensomme treet

Svermingen rundt outsiderkunsten i Venezia i fjor og på New Yorks kunstmesser i vår, står i kontrast til den stille opplevelsen av Carl Fredrik Hills uutgrunnelige verden på Stenersenmuseet.

Globale tilstander

Boken The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds er et storslått forsøk på å oppsummere vesentlige endringer i kunstlivet siden Berlinmurens fall.

Billedtekster

Marit Paasches forsøk på å belyse forholdet mellom film og kunst er velkomment. Men tekstene ville hatt godt av større språklig klargjøring og spissing av tankeinnholdet.

Nyligen publicerat

Ikke en vitrine

– Fordi vi er en aktør i kunstutdannelsen i det norske samfunnet, tror jeg det bare et spørsmål om tid før museet får mer offentlig støtte, sier Gunnar B. Kvaran, avtroppende direktør ved Astrup Fearnley Museet.

Kritiska fabler

På Bildmuseet i Umeå får människa och djur inta nya positioner i förhållande till varandra genom olika koreografiska, narrativa och videobaserade verk.