Alla artiklar av Jacquelyn Davis

Verkliga känslor

Sorgearbete på Bonniers konsthall knyter inte bara an till det aktuella världsläget, utan rymmer också den oförställda sorg som verklig förändring alltid innebär.

Nyligen publicerat

Uden paroler

Sociale medier er ikke frie og trygge rum, hvor vi kan tale om svære konflikter, lød det på gårsdagens debat om institutionernes stillingtagen til krigen i Gaza.