Alla artiklar av Åsmund Thorkildsen

Svar til George Morgenstern

«Antikunstens de-skilling er mest interessant som meta-infantile spredninger av våre offentlig tålbare følsomhetssoner og som strategi og brems mot de sosialt oppadstrebende gruppers tilegnelse av både borgerlig dannelse, gode manérer og akademisk dyktighet.»

Mot kunst

Vi har siden 1960-tallet sett en vesentlig endring, oppdeling og sammenblanding av forholdene innenfor den vestlige kulturen.

Nyligen publicerat