Siste reis for Marienborg Atelierfellesskap

Med avviklingen av Marienborg Atelierfellesskap forsvinner det eneste atelier- og visningsstedet for nyetablerte kunstnere i Trondheim.

Med avviklingen av Marienborg Atelierfellesskap forsvinner det eneste atelier- og visningsstedet for nyetablerte kunstnere i Trondheim. Avslutningen markeres med utstillingen «Pang Pang», som viser resultatene av tre års erfaringer og gir et overblikk over byens unge kunstscene.

Togturen utover til utstillingslokalene i NSBs gamle verkstedshaller på Marienborg ved åpningene har begynt å bli en tradisjon for mange. Fredag 20. juni var det imidlertid siste reis – også for atelierfellesskapet og deres visningsrom. Avviklingen ble markert med utstilling, performance, konsert og fest i prosjektrommet Brunosten som har vært sentrum for Marienborg Atelierfellesskap i tre år. Fredag 20 juni kunne de besøkende oppleve Maja Ratkje, som fylte de industrielle lokalene med sin egenartede vokalimprovisasjon.

Marienborgs misjon har vært å vise at det er mulig for unge kunstnere å etablere seg i Trondheim, og kunstnerne har de siste årene aktualisert byens samtidskunstscene gjennom debatter, utstillinger og ulike tverrfaglige prosjekter. Stedet har vært tilholdssted for ti kunstnere, og har fungert som en arena for dialog mellom ulike kunstformer. Både samtidsmusikere, forfattere og death metal tilhengere har funnet veien til Marienborg. Usikre fremtidsutsikter og økning i husleie, i tillegg til en noe ugunstig plassering i forhold til bysentrum, er hovedgrunnene til at aktiviteten i Osloveien nå avvikles.


Utstillingen «Pang Pang» strekker seg over to etasjer, og presenterer nyere arbeider av marienborgkunstnerne, samt tegninger av byens gjestekunstner, Tomomitsu Tada, og videoen 550 Jamaica Avenue (2004) av den inviterte kunstneren Klara Lidén. Stein Erik Hansen tilbød publikum å sette seg ned på trestubber foran sine fotografier (Rast) mens Per Kristian Nygård presenterte fantasifulle, urealiserte skisseprosjekter. Edvine Larssens installasjon Forglemmegei (foto og skulptur) kunne henvise til atlierfellesskapets situasjon, mens Jason Havneraas´ gruppeportretter balanserte mellom det autentiske og performative. Kjersti Bergs fotoinstallasjon Securitycheck framstod som en monumental vegg i rommet, og Ellen Sofie Griegel hadde tatt i bruk trappeløpet til sin interaktive lysintstallasjon PIR/555/4017.”

På åpningsdagen presenterte Kitty Hertling, i samarbeid med Trondheim Gospelkor, forestillingen Miracle Ministry, hvor publikum ble oppfordret til å overgi seg til rytmene og slippe løs sine hemninger. Karianne Stensland framførte indignerte sanger om kunstens manglende samfunnsnytte, med en gammel togvogn fra 1910 som kulisse.

«Pang Pang» vises 20.- 22. juni i Brunosten Prosjektrom på Marienborg. Åpent kl 12-16. Omvisning søndag 22.juni kl 14.00. For mer info se www.marienborgkunst.no

Comments (2)