Redd den norske deltakelsen under Venezia-biennalen

Norske Billedkunstnere mener at Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet må gi OCA et økt, gjerne øremerket tilskudd til Venezia-biennalen.

Hilde Rognskog, styreleder i Norske Billedkunstnere. Foto: Ulf Rokkan.

Neste år markeres Edvard Munch´s 150-årsdag. I den anledning arbeider Office for Contemporary Art Norway (OCA) med et Munch-prosjekt til Venezia biennalen i 2013. Om planene lykkes kan utstillingen lokaliseres i nærheten av Markusplassen. Dette vil være en verdig retur til Venezia for Norges mest anerkjente kunstner.

Norske Billedkunstnere (NBK) mener at OCA vil sikre at arrangementet får en solid kuratorisk ramme og i tillegg gjøre det relevant for et samtidskunstpublikum. OCA synes også best egnet til å ivareta den interessen en slik utstilling vil generere. OCAs Munch-prosjekt er estimert til 2,5 til 3 millioner kroner, men er ikke tilgodesett på Kulturdepartementets budsjett. Utenriksdepartementet har også avslått en søknad om ekstra bevilgning.

Fra 2009 har OCA fått en nedgang i bevilgningene fra UD med 7,9 millioner kr i 2009 til 5,7 i 2011, dette har ført til direkte konsekvenser for Norges deltagelse ved biennaler og for produksjonstøtte til utstillinger i utlandet.

Presentasjonen av norsk kunst i utlandet generelt og biennaledeltakelse spesielt har alltid vært underfinansiert og departementene har ikke villet se at de økonomiske betingelsene for dette har endret seg drastisk i negativ retning i de senere år. Derfor mener NBK at Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet må gi OCA et økt, gjerne øremerket tilskudd til Venezia-biennalen.

OCA er noe av det viktigste som er skjedd norsk kunstliv de siste ti årene, derfor må det beste av organisasjonens kvaliteter brukes for å styrke den norske deltakelsen i Venezia. 

Venezia-biennale uten deltagelse fra Norge, er svært skadelig for det norske kunstfeltet og for Norge som kulturnasjon.

Styret i Norske Billedkunstnere

Diskussion