Pro-palestinsk aktion på Moderna Museet

Ta ert ansvar. Bryt tystnaden om Israels folkmord i Gaza. Den uppmaningen riktades till Stockholms konstinstitutioner under en sittstrejk i helgen.

Stockholms kulturarbetare för Palestina genomförde en aktion på Moderna Museet, fredagen den 12 januari. Foto: Stockholms kulturarbetare för Palestina.

I fredagskväll den 12 januari strömmade människor in genom Moderna Museets entré och satte sig tyst på stengolvet i foajén under banderollen «Stockholms kulturarbetare för Palestina.» Medan en del mindre kulturinstitutioner som Konsthall C, Mint och Moderna Dansteatern har tagit ställning mot Israels folkmord i Gaza så har de stora aktörerna förblivit tysta. Men nu kräver kulturarbetarna ändring.

«I solidaritet med våra palestinska kamrater och med all antikolonial kamp världen över», skriver gruppen i sitt öppna brev som publicerades online två dagar innan aktionen, den 10 januari, «uppmanar vi alla Stockholms kulturinstitutioner till tydligt ställningstagande mot Israels pågående folkmord och folkrättsbrott mot Palestina och dess befolkning.»

Internationellt är tystnaden inte ovanlig, utan många länder följer samma mönster. Ett undantag är Norge, där en rad institutioner, som Munch och Astrup Fearnley Museet, har fördömt våldet i Israel och Palestina. På flera platser har kulturarbetare därför tagit strid för att förmå institutionerna att ta ställning. En av organisatörerna i Stockholm berättade anonymt för Kunstkritikk att en sittstrejk på Tate Modern i november 2023 var en viktig inspirationskälla. Men att som enskild ge uttryck för sin ståndpunkt i förhållande till kriget i Gaza kommer inte utan viss tvekan.

– Vi har haft flera personer som hört av sig i efterhand och bett oss ta bort deras namn från det öppna brevet, berättar organisatören.

Ändå har brevet i skrivande stund 477 signaturer. En central poäng är skillnaden mellan hur flera kulturinstitutioner tog ställning för det ukrainska folket efter Rysslands invasion för snart två år sedan, men förblivit tysta i förhållande till palestiniernas lidande. 

I ett uttalande den 2 mars 2022 fördömde till exempel Centralmuseernas samarbetsråd – inklusive cheferna för Moderna Museet, Arkdes och Nationalmuseum – Rysslands invasion av Ukraina, och uttryckte sin «oro för det kulturarv som nu riskerar att skadas för all framtid». Någon liknande oro för det palestinska kulturarvet inte har offentligjorts. Detta trots den stora mängd dödade palestinska konstnärer, författare och musiker samt förstörda bibliotek, arkiv, monument, konst- och kulturcentrumen som Stockholms kulturarbetare för Palestina namnger i sitt brev. 

Vattenmelonen har symboliserat den palestinska självständighetskampen sedan Sexdagarskriget, 1967. Wikimedia commons.

«Att tysta och censurera delar av kulturen, genom att ödelägga palestinska kulturinstitutioner och förneka palestinska kulturarbetare att verka inom kultursfären på samma villkor som israeliska, är ett oförlåtligt angrepp på liv och på konstnärlig frihet», framhåller de i brevet.  

Särskild kritik riktas mot Stockholmsinstitutionen Magasin III, vars filial i Jaffa beskrivs som «belägen på mark som på grund av Israels apartheidsystem inte ens går att vistas fritt på för de flesta palestinier, än mindre användas för kulturändamål.» Brevet kräver inte bara att svenska kulturaktörer – inklusive kulturminister Parisa Liljestrand (M) och Stockholms kulturborgarråd Torun Boucher (V) – tar avstånd från Israels folkrättsbrott, utan också att berörda institutioner «bryter alla samarbeten med israeliska kulturinrättningar belägna på mark som otillgängliggörs för palestinier på grund av apartheid, och utestänger palestinska kulturutövare från verksamheten». 

Aktionen på Moderna Museets förlöpte lugnt. Drygt 120 personer satt i tystnad framför en palestinsk flagga samtidigt som museipubliken kom och gick som om det inte var någon där. En kvinna spekulerade i telefon om foajén fylldes upp för att «snart slår klockan sex och då blir det gratis entré». Att besökare snabbare sorterar in en sittstrejk som en kreativ lösning på en omstridd budgetfråga snarare än ett upprop för döende människor visar hur långt det mentala steget är mellan museet och det som händer i Gaza. Ingen från Moderna Museets ledning kom fram, och enligt organisatörerna har museet inte kommenterat aktionen eller de krav som ställs i uppropet.

Kunstkritikk har sökt Moderna Museet och Magasin III för kommentar.

Uppdatering den 15 januari, klockan 17:35:

Efter publicering mottog Kunstkritikk följande uttalande från Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou: «Vi är positiva till aktionen, och att konstnärer och kulturarbetare väljer Moderna Museet som plats för att samlas i viktiga frågor och agera i en tid av ofattbart lidande. Vi kommer inte att uppfylla allt det som det omfångsrika uppropet vill att vi ska göra men som museum och som statlig myndighet fördömer vi alla angrepp på civila och hot mot fri konst och kultur.»

Uppdatering den 17 januari, klockan 10:15:

Efter publicering mottog Kunstkritikk följande uttalande från Magasin III: «Vi är djupt bestörta över alla civila offer och det oerhörda fortsatta lidande för palestinier och israeler som det pågående kriget ger upphov till. Våld kan aldrig leda till samförstånd eller samexistens. Magasin III har sedan grundandet 1987 aktivt stöttat konstnärlig verksamhet genom vårt utställningsprogram i Stockholms Frihamn. Sedan 2018 har vi en utställningssatellit i Tel Aviv, Magasin III Jaffa. Både i Stockholm och Tel Aviv har vi presenterat internationellt etablerade konstnärskap, däribland palestinska och israeliska konstnärer, och konstnärer från regionen finns representerade i samlingen. I den aktuella utställningen Barricades som öppnade juni 2023 på Magasin III Jaffa adresseras konflikten genom verk som speglar den israeliska, den palestinska och den palestinsk-israeliska erfarenheten. Vår övertygelse är att konsten och kulturen har en grundläggande roll i det demokratiska samhällsbygget. Den synen delar vi med Familjen Robert Weils Stiftelse inom vilken vi är en fristående kulturinstitution.»

Tillammans med Centralmuseernas samarbetsråd fördömde Moderna Museet invasionen av Ukraina i ett uttalande på sin hemsida.