Omstridt sponsoravtale avsluttet

Astrup Fearnley Museet har ikke fornyet sponsoravtalen med Lundin Norway. Museet vil gjennomgå hele sponsorprofilen når Solveig Øvstebø tar over som direktør i mai.

Fra Astrup Fearnley Museets 25-årsjubileum i 2018. Foto: Astrup Fearnley Museet.

I oversikten over Astrup Fearnley Museets sponsorer finner man ikke lenger det omstridte oljeselskapet Lundin Norway.

– Det er ingen dramatikk i dette. Museets sponsoravtale med Lundin utløp ultimo desember 2019 og hadde da sin naturlige avslutning, sier styreleder Bjørn Rønneberg til Kunstkritikk.

Den norske avdelingen av det svenskeide oljeselskapet Lundin Petroleum har vært hovedsponsor for Astrup Fearnley Museet siden 2012. På det tidspunktet avtalen ble inngått var Lundin Petroleum under etterforskning for medvirkning til folkemord i daværende Sudan, nåværende Sør-Sudan, hvor selskapet, da under navnet Lundin Oil, hadde virksomhet mellom 1997 og 2003.

Særlig i den første tiden etter avtaleinngåelsen høsten 2012 ble Astrup Fearnley Museet, som nettopp hadde innviet nybygget på Tjuvholmen i sentrum av Oslo, møtt med sterk kritikk for samarbeidet med Lundin. Daværende ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg, omtalte sponsoravtalen som «hvitvasking av imaget til et selskap som har drevet råkjør på ressurser i den tredje verden siden 1970-tallet». Kim West, daværende svensk redaktør for Kunstkritikk, avlyste et foredrag han skulle ha holdt ved Astrup Fearnley Museet høsten 2012, og begrunnet det med at museet ved å samarbeide med Lundin Petroleum inntok et standpunkt som ikke var forenlig med hans egen kritiske og politiske holdning.

Kritikken og protestene førte imidlertid ikke til noen avslutning av sponsoravtalen, og i årene som fulgte syntes det norske kunstfeltets holdning til Lundin Norways sponsorat i all hovedsak preget av resignasjon. I fjor høst uttalte direktør Gunnar Kvaran til Kunstkritikk at museet ikke så noen grunn til å avslutte samarbeidet, ettersom de forholdt seg til den norske avdelingen av selskapet. – Vi snakket med norske myndigheter om hvordan selskapet opererte her i Norge, og det var ingenting man kunne kritisere den norske delen av Lundin for, sa Kvaran.

Etter ti år med etterforskning foreligger det fortsatt ikke noen dom i Lundin-saken i Sverige. Den svenske påtalemyndigheten fikk i oktober 2018 tillatelse fra regjeringen til å gå til sak mot selskapet og spesifikt mot selskapets ledelse, Ian Lundin og Alex Schneiter, for medvirkning til grovt brudd på folkeretten. På grunn av forlengelse av etterforskningen er det er ennå ikke tatt ut tiltalebeslutning.

I følge styreleder Rønneberg er det «ikke noen spesiell årsak» til at Astrup Fearnley Museets sponsoravtale med Lundin Norway ikke ble fornyet da den gikk ut ved inngangen til 2020. Han forteller at museet vil ha en gjennomgang av hele sponsorprofilen når den nye direktøren Solveig Øvstebø tiltrer stillingen i mai måned.

– Det å utvikle en bedre profilering blir en del av det nye programmet for 2020. Vi har relativt få sponsorer, og vil gjerne ha flere, sier Rønneberg.

Øvstebø arbeider for øyeblikket med å få på plass sin siste utstilling som direktør på The Renaissance Society i Chicago. På spørsmål fra Kunstkritikk angående hennes syn på etiske problemstillinger knyttet til sponsing, melder Øvstebø at hun vil vente med å uttale seg til hun har tiltrådt den nye stillingen i Oslo.

Diskussion