Ny generation i Göteborg

På Valands masterutställning, som öppnade i lördags på Göteborgs Konsthall, ställer studenter från fri konst och fotografi för första gången ut tillsammans. Utställningen presenteras i ett bildreportage av Simon Rydén.

Kristine Lund, Aligned Presence, 2014 . Foto: Simon Rydén.
Kristine Lund, Aligned Presence, 2014 . Foto: Simon Rydén.

«Holometabolism avser livscykeln hos insekter som genomgår en komplett metamorfos», står det om Rickard Ljungdahl Eklunds och Alina Chaiderovs Holometabolism Pavilion i katalogen till Valands masterutställning som öppnade i lördags på Göteborgs konsthall (Chaiderov är kandidatstudent, men medverkar i samarbete med Ljungdahl Eklund): «Inuti puppan upplöses larven till ett flytande tillstånd […] för att senare omformas som imago, en fullbordad bild av sin egen art.»

Den biologiska metaforen för studentens transformation till utbildad konstnär (eller besökarens omvandling i utställningen), står i kontrast till utställningstitelns tekniska metafor, Fast Forward, som refererar till «tidens mångskiftande komplexitet» i allt från «grafittisediment där lager har adderats på lager» till «installationer som […] genomgår olika slags metamorfoser.» 

Utställningen är curaterad av Jason E. Bowman, utbildningsansvarig för masterprogrammet i fri konst, och innehåller verk av nitton konstnärer. Tretton har studerat fri konst och sex är utbildade vid programmet för fotografi. Det är första gången som avgångsstudenter från Valands båda riktningar ställer ut tillsammans i en manifestation som sägs visa ett «intresse för bildproduktionens komplexa natur» med «en tydlig orientering mot en kvasi-arkeologisk föremålslighet.»

Vid sidan av det mer visuella materialet, så innehåller utställningen tre ljudverk: Lullaby av Karin Sandberg där konstnären framför en «vaggvisa till sitt ofödda barn,» Ambient Remix: Music for Waste av Daniel Wendlers som tar in aspekter av konsthallens miljö i en «live loop», samt Marcus Stenbergs Consolation for User # 1509667 som utgår från de digitala avtrycken från en specifik, men okänd, internetanvändare.

I utställningen ingår också performances av Kirstine Lund, Kjell Caminha och Adel Szakacs, samt en serie performances som äger rum varje dag i utställningen, av Pål Henrik Ekern, och som dokumenteras med polaroidfotografier. Övriga medverkande konstnärer är Christian Dumky, Cora Hillebrand, Dorna Aslanzadeh, Hannah Rosvoll, Linn Lindström, Martha Persson, Martin Holm, Mikael Demitr Lindegren, Sara Arnald, Thom Bridge och Thomas Eliasson.

Sara Arnald, 123 Channels and Nothing On, 2014.
Sara Arnald, 123 Channels and Nothing On, 2014.

 

Hannah Rosvoll, Hunter Gatherer, 2014.
Hannah Rosvoll, Hunter Gatherer, 2014.

  

Thomas Eliasson, Maximum Smokin Pussy Girl Power, 2014.
Thomas Eliasson, Maximum Smokin Pussy Girl Power, 2014.

 

Thomas Eliasson, Maximum Smokin Pussy Girl Power, 2014.
Thomas Eliasson, Maximum Smokin Pussy Girl Power, 2014.

 

Rickard Ljungdahl Eklund och Alina Chaiderov, Holometabolism Pavilion (The Fading Eternity of the Chrysalis State), 2014.
Rickard Ljungdahl Eklund och Alina Chaiderov, Holometabolism Pavilion (The Fading Eternity of the Chrysalis State), 2014.

 

Rickard Ljungdahl Eklund och Alina Chaiderov, Holometabolism Pavilion (The Fading Eternity of the Chrysalis State), 2014.
Rickard Ljungdahl Eklund och Alina Chaiderov, Holometabolism Pavilion (The Fading Eternity of the Chrysalis State), 2014.

 

Fast Forward, installationsvy.
Fast Forward, installationsvy.

 

Kristine Lund, Aligned Presence, 2014 . Foto: Simon Rydén.
Kirstine Lund, Aligned Presence, 2014 .

 

Linn Lindström, Recurring Pattern, 2014.
Linn Lindström, Recurring Pattern, 2014.

 

Hannah Rosvoll,Flight Interception, 2014.
Hannah Rosvoll, Flight Interception, 2014.

 

Martin Holm, Inner Room, 2014.
Martin Holm, Inner Room, 2014.

 

Martha Persson, The Other (Part II), The One (Part I). Mikael Demitr Lindegren, City´s History Forever. Båda 2014.
Martha Persson, The Other (Part II), The One (Part I). Mikael Demitr Lindegren, City´s History Forever. Båda 2014.

 

Mikael Demitr Lindegren, City´s History Forever, 2014.
Mikael Demitr Lindegren, City´s History Forever, 2014.

 

Thom Bridge, Mirrors for Photography, 2014.
Thom Bridge, Mirrors for Photography, 2014.

 

Marcus Stenberg, Consolation for User # 1509667, 2014.
Marcus Stenberg, Consolation for User # 1509667, 2014.

 

Dorna Aslanzadeh, Fält, 2014.
Dorna Aslanzadeh, Fält, 2014.

 

Cora Hillebrand, End Transformed to Existence, 2014.
Cora Hillebrand, End Transformed to Existence, 2014.

 

Cora Hillebrand, End Transformed to Existence, 2014.
Cora Hillebrand, End Transformed to Existence, 2014.

 

Christian Dumky, How Low Can You Go?, 2014.
Christian Dumky, How Low Can You Go?, 2014.

 

Pål Henrik Ekern, Who´s Manqué, 2014.
Pål Henrik Ekern, Who´s Manqué, 2014.

 

Fotograf: Simon Rydén.

Diskussion