Låt tusen fröbollar rulla!

När Arkitekturbiennalen i Venedig öppnar imorgon så invigs också Fittjapaviljongen som ett led i lanseringen av en ny biennal för konst och arkitektur i Botkyrka utanför Stockholm.

Tor Lindstrand, Toward an Institution, 2014.
Tor Lindstrand, Toward an Institution, 2014. Foto: Botkyrka konsthall.

Förra året startade Botkyrka konsthall i Tumba en filial i den närliggande förorten Fittja, och när Arkitekturbiennalen i Venedig öppnar imorgon så invigs utställningen Fittjapaviljongen i en lokal i närheten av Giardini. De projekt som presenteras i utställningen har i flera fall föregåtts av undersökningar på plats i Fittja, och kommer också att ingå i den nya biennal för konst och arkitektur som går av stapeln i Botkyrka i september, och som arrangemanget i Venedig nu lanserar.

Fittjapaviljongen äger rum utanför det officiella programmet, men knyter an till biennalens tema som handlar om att se tillbaka på och komplicera bilden av den moderna arkitekturens övergivande av nationella särdrag till förmån för ett mer globalt formspråk. «Har nationell identitet offrats på modernitetens altare?», undrar biennalens curator Rem Koolhaas, som hoppas att årets utställning ska avtäcka kvardröjande nationella särdrag och mentaliteter som har överlevt vid sidan av arkitekturens globalisering under de senaste 100 åren.

Som Kunstkritikk tidigare har rapporterat så kommer den Nordiska paviljongen att ta fasta på arkitekturens funktion i det nordiska biståndet under 1960- och 70-talen, i en tid «preget av gjensidig utviklingsoptimisme i de nordiske sosialdemokratiene […] og en klippefast tro på den sosialdemokratiske modellen som eksportvare.»

Derek Gripper & Lindy Roy, Ritning över Cassette Locale, 2014.
Derek Gripper & Lindy Roy, Ritning över Cassette Locale, 2014. Foto: Botkyrka konsthall.

Framtidsoptimism och en vilja att expandera kan också skönjas i Botkyrka konsthalls projekt, som vid sidan av att undersöka Fittja som plats ska reflektera över «hur en framtida konstinstitution kan växa fram med utgångspunkt i de specifika kvaliteter som existerar i norra Botkyrka.» Vad som faktiskt kommer att visas i Venedig har ännu inte framgått, men den japanske lantbrukaren och filosofen Masanobu Fukuokas idé om «fröbollar» beskrivs som en viktig influens för hur det oplanerade och slumpartade kan ta plats i tänkandet kring hur en ny konstinstitution kan byggas.

«Vad kan en konstinstitution vara i vår tid? Hur kan vi omvärdera miljon-programmet? Och kan platser som Fittja till och med bidra till en annan typ av konst?» Detta frågar sig Botkyrka konsthall och beskriver en kommande stärkt närvaro i Stockholms södra förorter, parallellt med en utveckling av det befintliga arbetet med allt från utställningar, workshops och ett residency-program, till ett artist’s book-arkiv och en mängd projekt kring offentlig konst. Fittjapaviljongen och den nya biennalen i Botkyrka blir den «fröboll» som sätter det hela i rullning.

Projektet curateras av chefen för Botkyrka konsthall, Joanna Sandell, och medverkande konstnärer och arkitekter är Johanna Billing, DK-CM, Derek Gripper & Lindy Roy, Mako Ishizuka, Junior Residence, Kultivator & Stu Wright, Tor Lindstrand med studenter från KTH Arkitekturskolan, Elena Mazzi, Lorenzo Nassembeni, OPENrestaurant & Ayhan Aydin, Jelena Rundqvist & Aron Kullander Östlind, Pia Sandström, Spridd, James Webb samt Karl-Jonas Winqvist.

Diskussion