Kunstbanken vil bli nasjonalt performancesenter

Kunstbanken i Hamar ønsker å etablere seg som nasjonalt senter for performancekunst, men kunstbyråkratene mener institusjonen er for liten for oppgaven.

Kunstbanken i Hamar ønsker å etablere seg som nasjonalt senter for performancekunst, men kunstbyråkratene mener institusjonen er for liten for oppgaven.

I forbindelse med performancehelgen 2008 inviterte Kunstbanken til seminar om etablering av et Nasjonalt senter for performancekunst på Kunstbanken i Hamar. Initiativet kommer fra direktør Ingrid Blekastad, som mener senteret vil være en naturlig utvikling av Kunstbankens rolle innen performancefeltet. Skeptikere roser Blekastad for initiativet, men mener at Kunstbanken kan være for liten som institusjon til en slik oppgave.

Direktør Ingrid Blekastad presenterte sin visjon om et nasjonalt senter for performancekunst som blant annet skal inneholde et bruksarkiv om performancekunst i Norge. Kunstbanken har arrangert performancehelg hvert år siden 2003, og gjennom dette opparbeidet seg et betydelig nettverk og kompetanse innen performancefeltet. Blekastad pekte på Kunstbankens vilje og idealistiske drivkraft til dette arbeidet, men paneldebatten med bl.a. leder av Faglig utvalg for billedkunst og kunsthåndverk i Norsk Kulturråd, Per Kvist, Mayra Henriquez fra Bergen senter for elektronisk kunst, og kurator Randi Godø fra Nasjonalmuseet, avslørte at Norsk kulturråd og Nasjonalmuseet er skeptiske til forslaget. De roser Kunstbanken for initiativet og betviler ikke Kunstbankens faglige kompetanse innen performancekunst, men mener Kunstbanken mangler arkivfaglig kunnskap, og at mer kompetente institusjoner kan ta seg av denne oppgaven. ABM-utvikling har også stilt seg negativt til forslaget, og mener at oppgaven kan ivaretas av f. eks Lillehammer Kunstmuseum.

A safe house for the revolutionary

Bildende kunstnere i Hedmark stiller seg derimot bak Kunstbanken og peker på lokaliseringen som positiv både for de lokale og nasjonale kunstnerne. Performancekunstner Kate Pendry uttalte at hun syntes ideen er fantastisk og at man med et performancesenter kan tiltrekke seg performancekunstnere fra hele verden. Kunstbanken i Hamar kan i den sammenheng være «a safe house for the revolutionary». Kunstner Tina Mareen Buddeberg fra Bildende kunstnere i Hedmark pekte på Kunstbanken som et godt eksempel på at kunstinstitusjoner i periferien kan generere nyskapende kunst, og at Kunstbanken er med på å profesjonalisere kunstscenen i innlandet. Professor på KHiB, og arrangør av performancefestivalen «Mellom himmel og hav» i Bergen, Rita Marhaug, trakk frem viktigheten av Kunstbankens stabilitet og kontinuitet som aktør innen performancefeltet.

Om Kunstbanken blir Nasjonalt senter for performancekunst eller ikke, gjenstår å se. En nedsatt arbeidsgruppe vil utforme videre strategier for hvordan performancesenteret kan bli realisert, men også avklare hvem som bør være Kunstbankens viktigste økonomiske støttespillere. Direktør Ingrid Blekastad har stor tillit både fra fylkespolitikere og Bildende Kunstnere i Hedmark. Seminaret antydet likevel flere problemstillinger knyttet til profesjonell kunst i distriktet, og kunstnersenterets sårbarhet i det mer reformorienterte kunstinstitusjonelle landskapet, hvor statlige økonomiske midler følger konsolidering. ABM – Utviklings negative holdning er i den henseende bekymringsverdig.

Diskussion