Kritikk av regjeringsgalleri

Performancekunstner Tonje Gjevjon er svært kritisk til regelverket for regjeringskvartalets nye galleri R5 som blant annet forbyr utstillinger med «støtende innhold». Og mener NBK bør reagere.

Performancekunstner Tonje Gjevjon er svært kritisk til regelverket for regjeringskvartalets nye galleri R5 som blant annet forbyr utstillinger med «støtende innhold». Og mener NBK bør reagere.

Gjevjon er kritisk til flere aspekter ved Galleri R5 som åpnet i sommer. Utstillerne må selv dekke store deler av utstillingsutgiftene, det tillates ikke salgsutstillinger og «Utstillingen(e) må være tilpasset den estetiske standarden i den integrerte kunsten i lokalene». I et intervju i Dagsavisen forrige uke beskrev Gjevjon retningslinjene for galleriet som statlig sensur. Statssekretær Randi Øverland i Kulturdepartementet tviler på at punktene noen gang vil få noen praktisk betydning.

I dette innlegget kritiserer hun Norsk Billedkunstnere for ikke å ha engasjert seg i saken.


Hva driver NBK med?

Det Kongelige Norske Kirke- og Kultur departement har sendt ut et brev til kunstinstitusjoner og organisasjoner hvor de informerer om at de ønsker en sterkere satsning på formidling av samtidskunst og design i Regjeringskvartalet og at det i denne forbindelse legges opp til en profilert virksomhet i Galleri R5.

Kirke- og kulturdepartementet informerer om at bruken av Galleri R5´s lokaler er gratis og at utstillerne selv må dekke utgifter til transport og andre kostnader knyttet til utstillingen. Utstiller må sørge for ekstra vakthold i lokalet dersom nødvendig.
Dette i seg selv er uakseptabelt, men når jeg ser nærmere på regelverket som ligger vedlagt, tenker jeg at dette kan ikke være seriøst?

I punkt 6 står det: ”Det tillates ikke salgsutstillinger, eller utstillinger med støtende innhold.
Punkt 9: ”Utstillingen må være tilpasset den estetiske standarden i den integrerte kunsten i lokalene.

Som medlem av NBK regnet jeg med at NBK ved daglig leder Gjert Gjertsen eller styreleder Ingeborg Stana ville benytte anledningen et slikt brev gir, til å debattere i media de ekstremt drøye formuleringene, og dertil innhold som Kulturdepartementet her gir utrykk for.

Jeg tok selv kontakt med Dagsavisen, NRK Kulturnytt og alle andre aktuelle kanaler.
Jeg lot meg intervjue i Dagsavisen og Kulturnytt og forventet selvfølgelig at NBK ville følge opp.

Det som imidlertid skjer er at daglig leder i NBK, Gjert Gjertsen på forespørsel fra journalisten i Kulturnytt ikke vil stille til debatt og avfeier det hele med å si at han anser det som en glipp fra Det Kongelige Norske Kirke- og kulturdepartementet!

Snakker Gjertsen på vegne av Kulturdepartementet når han trekker inn glipp- teorien?

Hvem tror Gjertsen at han representerer? Kulturdepartementet eller medlemsmassen i NBK? Er det Gjertsens oppgave å forsvare Kulturdepartementet?

Å gå inn i debatter og formulere hvorfor den kunstneriske ytringsfriheten er viktig.
Det er NBK sin oppgave å være talerør for sine medlemmer.
Eller mener NBK noe annet?
Hvorfor nektet både daglig leder i NBK Gjert Gjertsen og styreleder Ingeborg Stana å gå i debatt på Kulturnytt i forhold til denne saken?

Å informere, debattere og kommunisere med og gjennom massemedia er den muligheten vi har til å formulere og argumentere for økte utstillingsvederlag, full kunstnerisk ytringsfrihet, hvorfor kunst er viktig, hvorfor kunstnere skal ha rettigheter, gode levevilkår og lønn for utført arbeid.
NBK kan gjennom media formidle at kunsten ønsker å kommunisere og bli sett. De kan gå i debatter å forklare at når man får utstillingsplass så skal man ha utstillingsvederlag for den produksjonen man stiller ut. Og de kan bruke media til å kommunisere at samtidskunsten er tilgjengelig for alle. Det er snakk om formidling. Formidlig fra folk med kunstfaglig kompetanse.

De som arbeider i NBK må derfor være villige til å gå i debatt og benytte media som talerør. Det er det oppgavene til NBK bør dreie seg om: å arbeide for at billedkunstnere skal få bedre lønns, arbeids og levevilkår. Og dette må gjøres gjennom folkeopplysning der media er et middel.

Om det er sånn at NBK ikke gjenspeiler det medlemsmassen ønsker de skal arbeide med ser jeg på det som alvorlig. Da har jeg ikke tillit til NBK som fagorganisasjon. Det at NBK aktivt unnviker media når det legges opp til debatt er en passivitet man skal lete lenge etter i andre fagorganisasjoner. Det vitner om en organisasjon som ikke tar ansvar. Og dette er grunnen til at jeg opplever å ikke ha noen fagforening.
Jeg ser med misunnelse på Sykepleierforbundet og hva de utfører til beste for sine medlemmer, med Bente Slaatten som konstant slåss for medlemmenes vilkår.

Min mening er at Gjert Gjertsen ikke gjør jobben sin.
Og mitt forslag blir følgelig at daglig leder Gjert Gjertsen trekker seg og gir plass til nye krefter, så kan NBK bli den fagorganisasjonen norske billedkunstnere fortjener.

Tonje Gjevjon
Billed og performanckunstner
Nesodden

(Innlegget vil også bli publisert i neste nummer av Billedkunst.) Red. anm.

Comments (16)