Kritikk av anmeldelsen av «Generator» i siste Billedkunst

Helen Eriksen kritiserer Janicke Iversens anmeldelse av «Generator» i siste nummer av Billedkunst.

Helen Eriksen kritiserer Janicke Iversens anmeldelse av «Generator» i siste nummer av Billedkunst

I sin anmeldelse av «Generator» i siste nummer av Billedkunst kritiserer Janicke Iversen kunstprosjektet for å være en nærmest usynlig intervensjon i Trondheim by. I denne kommentaren skriver Helen Eriksen at anmeldelsen er preget av en manglende forståelse av kompleksitetene i debatten om kunst i offentlig rom.

 

Usynlig kunst og skjult kritikeragenda

Magefølelsen jeg fikk etter å ha lest Janicke Iversens tekst «Usynlig kunst i Trondheim by», var «hvor lett er det ikke å avvise prosjektet fra et slikt perspektiv»; en forutinntatt forståelse av det endrede konseptuelle rammeverket for kunst i offentlig rom og en forutsigbar gjentagelse av såkalt akseptert «estetikk». Artikkelen så ut til å være preget av en lengsel tilbake til gallerirommet der en 30 minutters undersøkelse gir tilstrekkelig tolkningserfaring til å skrive noe konsistent.

Iversens manglende innsikt i såkalte diskursive metoder kan sies å illustrere den «estetiske» institusjonen som nekter å anerkjenne diskursive prosjekter som kunst. (Claire Bishop). De to arbeidene som velges ut som «overbevisende» er de hvis postmodernistiske «estetiske» framtoning illustrerer Nicolas Bourriauds akademisk omdiskuterte begrep relasjonell estetikk. Iversen refererer til produksjonen av mening i møtet mellom prosjektene og publikum. Likevel ser hun bort fra den mulige langtidsvirkningen som arbeidene var ment å skape.

Interessant nok peker Iversen på et strukturelt problem når det gjelder formidlingen av diskursive prosjekter. Etter min mening er ikke dette problemet spesielt for Generator, men noe som er felles for så og si alle kunstnerinitierte prosjekter. Uansett, dersom Iversen hadde tatt seg tid til å se nærmere på den lokale mediadekningen ville hun funnet at prosjektet faktisk ble dekket. Formidlingen som trengs for det lokalt forankrede publikummet, som brukere av det offentlige rommet, er noe helt annet enn formidlingen til tilreisende profesjonelle kunstnere eller kritikere. (Miwon Kwon). Og videre, hvordan og av hvilken grunn bør visuell kunst bli formidlet til et generelt publikum? Bør et kunstprosjekt i offentlig rom bruke de samme mediastrategiene som andre kunstinstitusjoner bruker? Er ideen om synlighet – koblet som den er til målinger av en sensasjonspreget mediadekning over et kort tidsrom – gunstig for utviklingen av den offentlige diskusjonen om kunstens rolle i det hele tatt? Eller er en langtidsstrategi basert på kunstnerisk kompetanse og intervensjon i utvalgte offentligheter å foretrekke?

Kort sagt, å forstå og å kritisere diskursive og deltagerbaserte arbeider tar tid og energi på grunn av hvordan de er strukturert. Dette feltet fortjener mer oppmerksomhet både akademisk, såvel som i den generelle kunstpressen i Norge. God formidling av slike prosjekter kan bare skje når de involverte kunstnerne, kritikerne som skriver om dem og kunstinstitusjonene finner en felles plattform der de kan utvikle og diskutere betydningen av diskursive og deltagerbaserte arbeider uten å undergrave dem ved å opprettholde stillstanden mellom den «troende» og «esteten».(Claire Bishop)

Claire Bishop har rett, både kunstnere og kunstkritikere trenger en ny definisjon og en ny teori for det estetiske som et verktøy for å forstå kompleksiteten i dagens kunstneriske praksis. Denne forståelsen må baseres på en granskende sensitivitet i forhold til endringer i den kunstneriske praksisen, ikke en akademisk prefabrikert ide eller teori om hva kunst er og skal være. Og videre, selve naturen til det diskursive og deltagerbaserte krever en reevaluering av «kritisk distanse» som arbeidsmetode. Kunstprosjekter er mer enn «what you see is what you get» og trenger derfor artikulering av både prosessen, produksjonsforholdene, og de forskjellige formene for intervensjon, så vel som dokumentasjon av prosessen. Iversens anmeldelse kommer til kort på grunn av hennes manglende forståelse av kompleksitetene i den samtidige debatten om kunst i offentlig rom som hun virker bare måtelig interessert i. Tekster som hennes er ikke konstruktive for den samtidige diskusjonen om kunst i offentlig rom, ei heller for kunstnerne som er aktivt involvert i å redefinere grensene for estetisk praksis innenfor offentligheten.

Helen Eriksen

Teksten vil også bli publisert i neste nummer av Billedkunst.(Red. anm.)

Comments (6)