Karrierespring

Det bliver Astrid la Cour, der overtager direktørstolen på Statens Museum for Kunst efter Mikkel Bogh. Valget er overraskende.

Astrid la Cour. Foto: Palle Bo Nielsen

Mange navne har været i spil på kunstscenens rygtebørs, siden det i januar blev annonceret, at Mikkel Bogh fratræder sin stilling som direktør for Statens Museum for Kunst i København efter ni års ansættelse. Men det var nok de færreste, der havde tippet på, at det ville blive Astrid la Cour, direktør på Frederiksbergmuseerne, der ville tage over. 

Astrid la Cour har siden 2015 fungeret som direktør på det noget mindre Frederiksbergmuseerne, og det er således lidt af et karrierespring, den nye direktør står overfor, når hun pr. 1. maj sætter sig i stolen på Danmarks nationalgalleri.

I en netop udsendt pressemeddelelse fra Kulturministeriet betones la Cours lederevner og hendes erfaring med at styre institutioner igennem store omvæltninger. Frederiksbergmuseerne har under la Cours ledelse været gennem en succesfuld fusionering mellem fem museer og udstillingssteder, nemlig Cisternerne, Møstings Hus, Bakkehuset, Storm P. Museet og Alhambra, hvoraf de sidste to i dag er samlet til et museum for humor og satire; Storm. 

Installation view, Chiharu Shiota, Multiple Realites, Cisternerne, Frederiksberg, 2022. Foto: Torben Eskerod.

Frederiksbergmuseerne har desuden gennem de seneste år gennemgået en markant udvikling, der blandt andet har resulteret i, at Cisternerne – med udstillinger af internationale topnavne som Chiharu Shiota, Tomás Saraceno og Superflex – har femdoblet deres besøgstal. 

«Astrid la Cour er med sit strategiske mindset, solide ledelseserfaring og sine stærke kunstfaglige visioner den rette kandidat til at stå i spidsen for, at Statens Museum for Kunst fortsætter med at være et nationalgalleri for alle danskere, der kan vise nye veje ind i kunsten og række ud til flere», udtaler Kulturminister Jakob Engel-Schmidt i pressemeddelelsen.

Man kunne måske have fået et lille hint om, at der var flere der havde fået øje på museumsdirektørens evner, da Astrid la Cour sidste år modtog en pris fra Danmarks mest substantielle fond på kunstområdet, Ny Carlsbergfondet. Her blev la Cour hædret med Carl Jacobsens Museumsmandslegat, der gives til museumspersoner, som «med betydende faglighed og professionalisme formår at skabe fornyende og udviklende rammer for kunstens præsentation,» som det hedder i fondens begrundelse.

Når Astrid la Cour starter på Statens Museum for Kunst til maj, træder hun ind på et museum, der er lykkes med at konsolidere sin position efter flere års corona-nedlukninger med stærkt vigende besøgstal til følge. I 2022 var Statens Museum for Kunst tilbage på et besøgstal på 492.579 – nogenlunde det samme som i årene inden corona-krisen. 

Blandt museets kommende udfordringer bliver formentlig en implementering af den kommende museumsreform, der forventes at ville styrke museernes sociale og samfundsmæssige engagement. En opgave, la Cour også selv nævner i pressemeddelelsen:

«Det er mere nødvendigt end nogensinde, at kunsten er en aktiv del af samfundet, og her står SMK naturligvis centralt som hele Danmarks nationalgalleri. Jeg glæder mig til at fortsætte den igangværende udvikling, hvor SMK åbent og generøst træder ind i en aktiv samfundsmæssig rolle som et tilgængeligt og engagerende forbindelsesled mellem mennesker. Med solidt udgangspunkt i museets kunstfaglige tyngde og forskningsbaserede tilgang ser jeg frem til sammen med de mange kompetente medarbejdere at realisere de mange muligheder.»

Da Kunstkritikk i sidste uge talte med Astrid la Cour om hendes forhåbninger til den kommende museumsreform, sagde hun:

«Det er jo en museumsreform – ikke en kunstmuseumsreform – hvilket gør det meget komplekst. For at kunne behandle os ens, er det nødvendig at se på, hvor forskellige vi er. Det er svært at lægge en fast defineret ramme ned over os, for nogle museer bor i gamle utætte bygninger og har derfor højere energiudgifter, og nogle ligger i et tyndt befolket område, hvor de har en stor værdi for det lokale liv, selvom de måske ikke har så mange besøgende. Vi skal brede parametrene ud, for at få en mere fair fordeling af midlerne. Det er en helt vildt kompleks øvelse.»

Astrid la Cour er uddannet cand. mag. i Æstetik og Kultur fra Aarhus Universitet. Inden hun tiltrådte som direktør for Frederiksbergmuseerne, fungerede hun  bl.a. som kunstnerisk leder for Cisternerne og Møstings Hus og som kunstanmelder på Berlingske. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i Driftsfonden Kunsthal Spritten og Museum Odense.