Hilma af Klint Sveriges bidrag till Venedigbiennalen

Den svenska konstnären även aktuell med hittills okänd anteckningsbok om växter.

Hilma af Klint, De tio största, No 2, Barnaåldern, 1907.
Hilma af Klint, De tio största, No 2, Barnaåldern, 1907.

Hilma af Klints postuma framgångar fortsätter. Fem av hennes målningar kommer att visas på Venedigbiennalens huvudutställning. Årets chefscurator Massimiliano Gioni säger att «[å]rets biennal väcker frågor om hur drömmar och visioner tillverkas och gestaltas. I det sammanhanget kommer Hilma af Klints verk att framstå som helt centralt».

I samband med Venedigbiennalens öppning publicerar Moderna Museet boken The Legacy of Hilma af Klint: Nine Contemporary Responses innehållandes en hittills okänd anteckningsbok av af Klint om växter, samt kommentarer i text och bild av konstnärerna Cecilia Edefalk, Karl Holmqvist, Eva Löfdahl, Helen Mirra, Rebecca Quaytman, Amy Sillman, Fredrik Söderberg, Sophie Tottie och Christine Ödlund.

Bevittnas här och nu af Klints definitiva inträde i konstkanon? Daniel Birnbaum konstaterar åtminstone i ett pressmeddelande: «Hilma af Klints tid är nu».

Den 26 mars inleder Moderna Museet dessutom en föreläsningsserie i fem delar om af Klint, då Peter Cornell talar under rubriken «Det ockulta alternativet».

Diskussion