– Helt uholdbart

Masterstudenter ved Kunstakademiet i Oslo fortviler over å bli flyttet fra de prestisjefylte overlyssalene til trange rom i første etasje på Kunstnernes Hus.

Masterstudent Hedda Grevle Ottesen. Foto: Espen Iden.

Denne uken ble masterstudentene ved Kunstakademiet i Oslo innkalt til et krisemøte, etter at studentenes viktige avgangsutstilling er flyttet fra de prestisjefylte overlyssalene i andre etasje til tre mindre rom i første etasje, og eventuelt også kinoen og pizzarestauranten.

– Fra å tro at vi skulle stille ut i en historisk viktig sal, skal vi nå stille ut blant annet i akademirommet på baksiden av huset, et rom hvor vi har hatt soloutstillinger tidligere, og selv da føles det fullt. Vi har alle stilt ut to-tre ganger der i løpet av utdannelsen. Det er en stor skuffelse. Hele klassen er i sjokk. Det sier Hedda Grevle Ottesen, som er en av de 20 masterstudentene som har avgang i 2019. Hun oppgir utsiktene til å stille ut i overlyssalene som noe av det som lokket henne til å begynne på Kunstakademiet i Oslo i utgangspunktet.

Under krisemøtet kom det frem et forslag om å dele utstillingen i to kortere perioder.

– Det er fortsatt dårlige utstillingsrom, og dette er fortsatt helt uholdbart. Vi begynte å arbeide på et prosjekt for et halvt år siden, hvor vi arbeider med størrelse og takhøyde. Prosjektet mitt kan ikke brukes lenger. En løsning med å halvere utstillingsperioden, og å ikke stille ut som én klasse, kan virkelig ikke sies å være ideelt. Det er ikke en god løsning på noen som helst måte, sier Ottesen.

Ottesen sier at hun er klar over at Kunstnernes Hus ifølge kontrakten har rett til å plassere masterstudentene der de vil, men hun mener studentene burde ha fått beskjed i god tid.

– Da vi begynte på masterstudiet fikk vi vite at vi skulle stille ut i overlyssalene, og flesteparten av de avgangsprosjektene vi arbeider med er laget med tanke på disse store rommene. I fjor hørte vi et rykte om at vi ikke skulle få bruke overlyssalene likevel. Jeg spurte da dekan Stine Hebert om det på et studentutvalgsmøte, hvor hun avkreftet dette, sier Ottesen.

Fra Kunstakademiets avgangsutstilling i 2015: Miriam Hansens https://www.youtube.com/watch?v=yN9pioJWTk0, vist i Akademirommet på Kunstnernes Hus. Foto: Ayatgali Tuleubek.

Jobber med løsninger

Stine Hebert bekrefter at Kunstnernes Hus varslet skolen om disponeringen av rommene før sommerferien. Men hun sier at den endelige avgjørelsen kom senere.

– Den endelige beslutningen om at utstillingen skulle flyttes ble tatt på et møte i november, etter at kurator var fastsatt, og studentene ble orientert samme dag.

– Hva er din vurdering av de utstillingsmulighetene Kunstnernes Hus nå tilbyr studentene?

– En avgangsutstilling tar seg nytt ut hvert år, og det er ennå ikke bestemt hvilke rom det er aktuelt å benytte til denne utstillingen. Da utstillingen de siste par årene har vært vist i overlyssalene, hadde studentene noen forventninger som vi jobber med å finne konstruktive løsninger på.

Logistiske hensyn

Direktør for Kunstnernes Hus, Anne Hilde Neset, sier til Kunstkritikk at hun ikke ser noe dramatisk i flyttingen av avgangsutstillingen. Hun begrunner det utfra logistiske hensyn.

– Kunstnernes Hus er et stort hus med mye aktivitet, mange samarbeidspartnere og ikke minst vårt eget program. Slik helheten ser ut i 2019 for oss ble det på et tidlig stadium vurdert at beste løsning for Avgangsutstillingen 2019 blir å bruke tre av rommene i første etasje, sier Neset.

– Utstillingen har vært både oppe og nede fra samarbeidet startet i 2012. De tre rommene i første etasje utgjør over 300 kvadratmeter og tilbyr varierte, romlige løsninger som fungerte utmerket da masterutstillingen ble vist der i 2015.

– Det er vel ikke til å komme bort fra at det gir avgangsutstillingen et større løft å vises i overlyssalene. Men gir ikke avgangsutstillingen potensielt også litt kred til Kunstnernes Hus?

– Selvsagt! Vi ønsker svært gjerne å fortsette å vise avgangsutstillingen hos oss. Avgangsstudentene er fremtidens kunstnere, de vil vi invitere til huset. Vi ønsker de skal bruke huset og føle seg hjemme her, sier Neset.

Fra Kunstakademiets avgangsutstilling i 2018: Installasjonsbilde fra en av overlyssalene i andre etasje i Kunstnernes Hus. Foto: Istvan Virag.

Comments (5)