Hasselbladsprisen till Walid Raad

Hasselbladstiftelsen vidhåller sin «utvidgade» blick på det fotografiska fältet, och tilldelar den libanesisk-amerikanske konstnären Walid Raad årets internationella pris i fotografi.

Walid Raad, BEY82_City_II (från serien Untitled (1982-2007)), 1982-2007 © Walid Raad.

Årets mottagare av Hasselbladsstiftelsens internationella pris i fotografi, den libanesisk-amerikanske konstnären Walid Raad, belönas för sina projekt som undersöker Libanons moderna historia. Ett arbete, som enligt juryns motivering, har «gjort det möjligt för oss att ifrågasätta den traditionella krigsfotografins ikonografi och på ett produktivt sätt fundera över företeelser som visualitet, minne och våld.»

Hasselbladspriset är på 1 miljon kronor och delas ut av Erna och Victor Hasselblads stiftelse. Sedan starten 1980 har stiftelsens intresseområde vidgats från mer traditionell dokumentärfotografi som Ansel Adams (1981), Irving Penn (1985) och Richard Avedon (1991), över postmodern fotokonst som Cindy Sherman (1999), Hiroshi Sugimoto (2001) och Jeff Wall (2002), till konstnärer som Raad, och förra årets pristagare Sophie Calle, för vilka fotografiet är del i större mediala projekt där frågeställningar kring visualitet och minne vävs samman med dokumentära praktiker, arkiv och historieskrivning.

Raads genombrott för en bredare publik ägde rum på Documenta 11, 2002, där han presenterade sitt fiktiva forskningsinstitut The Atlas Group som mellan 1999 och 2004 producerade en rad dokument – fotografier, filmer, texter, utställningar, föreläsningar, böcker osv. – kring krigen i Libanon under 70–80– och 90–talen. Projektet presenteras på http://www.theatlasgroup.org/.

Till hösten visas en utställning med Raad på Hasselblad Center i Göteborgs Konstmuseum, men den som vill se en större presentation av hans arbete under de senaste 20 åren kan vända sig till utställningen Miraculous Beginnings som under våren pågår på Bildmuseet i Umeå. The Atlas Group kompletteras där av en nyproducerad fotografisk serie, Sweet Talk: Commissions (Beirut) (1987-), samt projektet Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in the Arab World (2008 –) som kartlägger och kommenterar den mängd biennaler, museer, och konstskolor som finansierats av arabvärldens finansiella elit under de senaste decennierna. En problematisk import av västerländska modeller, som samtidigt är del av en utvecklig som Raad i grunden ser i ett optimistiskt ljus: «Jag tror att vi kommer att kunna skapa något ganska radikalt. Vare sig shejkerna förstår det eller inte kommer något ganska exceptionellt att uppstå ur detta», menar Raad i en intervju i Sveriges Radios Kulturnytt.

Diskussion