Halv miljard i akut räddningspaket till svenska konstnärer

– Om ett akut stöd ska inrättas så bör förlorad inkomst och specifika ekonomiska behov utgöra kriterier, förutom hög kvalitet, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Kulturminister Amanda Lind (Mp) under dagens presskonferens.

Svenska kulturarbetare och organisationer får ett tillskott på 500 miljoner kronor i akut stöd i den svåra ekonomiska situation som har uppstått på grund av coronakrisen. Det berättade kulturminister Amanda Lind (Mp), tillsammans med ordföranden i riksdagens kulturutskott Christer Nylander (L), på en presskonferens tidigare idag, fredag den 20 mars. Pengarna kommer att fördelas via bidragsgivande myndigheter som Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden.

Museer och andra statliga institutioner kommer inte att ta del i denna pott, men Amanda Lind poängterade att även museernas situation är prekär och håller på att ses över.

Anna Söderbäck är direktör på Konstnärsnämnden, där man nu väntar på en ny förordning för hur fördelningen ska gå till. Söderbäck gissar att den kommer att ske genom befintliga strukturer, men poängterar samtidigt att reglerna för bidrag och stipendier i det här akuta läget kan behöva ses över

– I största möjliga mån så kommer vi även fortsättningsvis att fördela arbetsstipendier. Men om ett akut stöd ska inrättas, bör förlorad inkomst och specifika ekonomiska behov utgöra kriterier, förutom hög kvalitet. Det bör vara ett stipendium utan krav om återrapportering, säger Söderbäck till Kunstkritikk.

Även för Iaspisprogrammet, som Konstnärsnämnden driver, kommer förändringar att ske. I maj kommer nästa grupp svenska stipendiater till Stockholm, medan de internationella ska skjutas på framtiden, troligtvis till nästa år. Som en del av detta vill Söderbäck även att de medel som skulle gått till resor och internationella kulturutbyten som inte kan bli av på grund av reseförbuden mellan olika länder också akut ska delas ut till konstnärer i Sverige. Konstnärer som behöver uppskov för att genomföra projekt med redan beviljade medel bör också kunna få detta utan återkrav, menar hon.

Även om få detaljer i dagsläget är klara, så är det tydligt att riksdag och regering har tagit intryck av den situation som konstnärsorganisationerna larmade om tidigare i veckan, och som presenterades i ett förslag den 18:e mars av KLYS, organisationen för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Förslaget rör till stora delar konstnärernas prekära arbets- och företagsformer. Till exempel att egenföretagare ska kunna permittera sig själva, alltså att de ska kunna jobba deltid i sitt företag (konstnärskap), och få statligt stöd för att täcka upp inkomstbortfall. Läs mer om förslaget här.

På Konstnärernas Riksorganisation uttrycker verksamhetschefen Eva Månsson glädje över att regeringen varit inlyssnande till konstnärernas behov.

– När vi var där uppfattade vi att de verkade förstå den enskilde konstnärens situation och behov som egenföretagare, vilket många av våra medlemmar är, säger Månsson som betonar vikten av att se över reglerna för A-kassa för dessa grupper, samt att Konstnärernas Riksorganisation önskar ha fortsatt dialog med Kulturdepartementet och övriga myndigheter framöver.

Not: artikeln uppdaterades den 21 mars klockan 17.21.

Diskussion