Finland repatrierar samiska kulturföremål

– Detta handlar om så mycket mer än föremålen, menar konstnärerna Petra Laiti och Outi Pieski, som planerar en utställning om den historiska händelsen på Finlands Nationalmuseum i höst.

Skoltsamisk huvudbonad. Hör till de föremål som samlats in av T.I. Itkonen 1912 i Suonikylä i Petsamo, gåva av Kiurel Moshnikov. Foto: Museiverket

Finlands Nationalmuseum har beslutat att under hösten 2021 återföra, repatriera, sina samlingar av samiska föremål till det samiska natur- och kulturcentret Siida i Enare. Samlingen består av ungefär 2000 föremål och har samlats in under en 170 år lång period med början år 1830-talet. Helheten karakteriseras av olika samlares syn och tolkningar av hur föremålen, traditionerna och den samiska kulturen har uppfattats. 

En samtida tolkning av såväl repatrieringen som en kulturarvsprocess och av föremålens betydelser och kulturella bärkraft kommer att ges i utställningen Mäccmõš, maccâm, máhccan («Hemkomst») som planeras av de samiska konstnärerna och aktivisterna Petra Laiti och Outi Pieski:

– Repatrieringen handlar om så mycket mer än enbart ett återförande av föremål. Hela samlingen har en kulturell bärkraft som är ovärderlig. I utställningen kommer vi att lyfta fram ett kvinnligt perspektiv som balanserar ut det faktum att det är främst män som genom insamlingen har definierat vårt kulturarv. Även betoningen på naturen, jorden, blir stark och de aktuella frågorna om markanvändningen i Sapmi finns med som en underström. Överlag handlar det om att korrigera historieskrivningen och uppmärksamma uråldriga livskrafter, säger Petra Laiti och Outi Pieski. 

Nationalmuseum arbetar aktivt med att genomlysa museisamlingarnas betydelse för rätten till ett eget kulturarv och som en del kulturell hållbarhet. Museet återlämnade år 2020 kvarlevor av puebloindianernas förfäder med tillhörande gravföremål från 1200-talet till de amerikanska ursprungsfolken. Dessa var del av den sk. Mesa Verde-samlingen som skapades av den svenska geologen Gustaf Nordenskiöld på 1890-talet. Utställningen Mäccmõš, maccâm, máhccan planeras att visas på Nationalmuseum i Helsingfors 29.10.2021–27.2.2022.

Diskussion