Få vill bli chef för Malmö Konsthall

Bara 20 personer har sökt tjänsten chef för Malmö Konsthall. Fler sökanden kommer att värvas genom en rekryteringsfirma.

Malmö konsthall. Foto:
Malmö Konsthall.

Det har sedan tidigt i höstas varit känt att den nuvarande chefen för Malmö Konsthall Diana Baldon kommer att lämna sin tjänst vid nästa månadsskifte, 31 maj (se Kunstkritikks intervju med Baldon, här). Malmö stad är nu mitt i en rekryteringsprocess, och har en knapp månad på sig att anställa en ny chef. Men intresset från kvalificerade sökanden har hittills varit svagt. Endast 20 personer sökt tjänsten, och bland de aktuella ansökningarna är det bara en – Jan-Erik Lundström, chef för länsmuseet i Norrbotten och tidigare chef för Bildmuseet i Umeå – som har tidigare erfarenhet av att leda en konstinstitution.

Efter att den tidigare chefen Jacob Fabricius sa upp sig i början av 2013, stod konsthallen utan ordinarie chef under ett års tid. Rekryteringsprocessen fick kritik för lång handläggningstid, bristande insyn och för att tjänsten inte annonserades i internationell press. Den gången var det 39 personer som sökte tjänsten, men i slutändan stod valet mellan tre kandidater som istället hade värvats genom en rekryteringsfirman. Även den här gången har Malmö stad anlitat en rekryteringsfirma, Trust, för att utvidga fältet av sökanden. Trust avböjer att svara på frågor om rekryteringsprocessen, och hänvisar istället till kulturdirektör Elisabeth Lundgren:

Damían Ortegas separatutställning på konsthallen öppnar 21 maj. På bilden Ortegas ikoniska verk Cosmic Thing, 2002. Foto: Agostino Oslo.
Damían Ortegas separatutställning på konsthallen öppnar 21 maj. På bilden Ortegas Cosmic Thing, 2002. Foto: Agostino Oslo.

– Vi brukar arbeta med ett få fram ett så  brett underlag som möjligt. Vi går igenom de kandidater som sökt tjänsten, samt följer upp de kandidater som rekryteringsfirman plockar fram. Trust har tidigare arbetat med rekryteringar inom konstvärlden, till exempel vid rekryteringen av chef till Malmö konstmuseum för fyra år sedan, säger Lundgren till Kunstkritikk.

– Trust håller nu på att ta fram många olika kandidater och intervjuar successivt. Det är svårt att säga hur många, men vid tidigare rekryteringar har det åtminstone varit ett tjugotal.

– Så småningom kommer vi att träffa ett antal kandidater, cirka  6–7 stycken. I slutomgången brukar vi sikta på att ha 2–3 personer som träffar politiker och fackliga representanter. Vi siktar på att ha ett namn klart under juni månad, berättar Lundgren.

Många i Malmö är besvikna på listan, och på Kulturförvaltningens hantering av ärendet. Elena Tzotzi från Signal – center för samtidskonst i Malmö är en av dem:

– Jag blir ledsen när jag hör att det inte är fler internationella curatorer som har sökt tjänsten. Konsthallen har ett internationellt renommé, men jag tror att det är viktigt att Malmö stad aktivt visar att man vill ha sådana sökanden, och att man betonar det konstnärliga innehållet och inte administrationen. Det administrativa går alltid att lösa.

Även Linda Fagerström, som är konstkritiker på Sydsvenskan, hade hoppats på fler intressant namn:

Interiörbild från Malmö konsthall.
Interiörbild från Malmö konsthall.

– De flesta har lägre positioner som intendenter eller frilansande curatorer. Känslan skulle vara helt annorlunda om Malmö stad hade kunnat locka till sig en etablerad, framgångsrik chef från en annan institution. Malmö Konsthall behöver en ledare som med självklarhet och erfarenhet rör sig i samtidskonsten. Men den blivande chefen behöver också på ett smart sätt kunna navigera mellan alla kommunala paragrafryttare med bibehållen entusiasm, vilket nästan ingen orkar, menar Fagerström.

Ett återkommande önskemål bland lokala konstprofiler när det funnits anledning att diskutera Malmö Konsthalls ledarskap de senaste åren har varit en chef som är förankrad i staden. Elena Tzotzi håller med om vikten av att vara aktiv och närvarande på Malmös konstscen, men framhåller att chefen för den sakens skull inte behöver vara svensk.

– Lokal förankring handlar om att vara närvarande, och att ta hit sitt internationella nätverk och koppla samman det med konstlivet här. Jag önskar mig en chef som är engagerad och entusiastisk, och som kan kombinera internationell utblick med specificitet, och lyckas sätta Malmö på kartan med en egen identitet för Konsthallen. Det är viktigt för konstlivet som helhet i Malmö, och staden har kapacitet att leva upp till det, menar Tzotzi.

Nedanstående lista rymmer namnen, i alfabetisk ordning, på de som har sökt tjänsten utan inblandning av rekryteringsfirman Trust.  

Bahareh Afsari, 29, behandlingsassistent

Stefan Ammoura, 49, dataingenjör

Cecilia Andersson. 55, f.d. intendent på Bildmuseet i Umeå.

Andreas Brändström, 55, tillträdande chef för Kristinehamns konstmuseum

Nahid Cheika, 30, behandlingsassistent

Elisabeth Deber, 49, lärare

Dina Vester Feilberg, 40, chef för Rønnebæksholms kulturcenter och konsthall

Max Gerthel, arkitekt

Behnaz Ghoncheh, 54, f.d. chef för Försvarsmuseet i Boden.

Per Haubro Jensen, 62, konsult på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Özge Kütük, 24, tolk

Jan-Erik Lundström, 58, curator och författare. Tidigare chef för Bildmuseet i Umeå, länsmuseichef vid Norrbottens museum.

Vered Machluf, 37, konstpedagog

Jacob Fuglsang Mikkelsen, 44, konstnär

Truls Olin, 54,  kulturchef i Katrineholm, konstnär.

Linnea Palme, 46,  konstnär och fotograf.

Matilda Sandelin, 33, intendent på Nationalmuseum i Stockholm.

Mohammad Reza Sharifitehran, 30, samordnare

Helena Tomasson, 46, guide och frilansande curator

Marie-Louise Larsson Wallen, 63, konstnär

Not: Artikeln uppdaterades 28/04 kl. 23.06 för att förtydliga att listan enbart rymmer namnen på de som har sökt tjänsten utan inblandning av rekryteringsfirman Trust. 

Comments