Dokument från gränslandet

Konstnären och poeten Johannes Heldén utforskar relationen mellan utställningen och boken som form på ett sätt som är både sinnligt och inbjuder till vidare reflektion.

Johannes Helden, bild ur Astroekologi, 2017.

I den sal som tillfälligt har ställts i ordning av den svenske konstnären och poeten Johannes Heldén på Konstakademin i Stockholm, så blir det genast tydligt att Heldén är upptagen av nyanser; varje konstnärligt beslut bekräftar hans lojalitet mot både text och bild, vilka blir föremål för samma hänsyn. Utställningen består av utdrag ur bokprojekten Astroekologi (2017) och New New Hampshire (2017) som visas tillsammans med appendixet Clouds i vilket ord har skrivits på sex bräckliga löv.  

Heldén är intresserad av att utforska förhållandet mellan boken och utställningen som form – och ett möjligt tredje «någonting» som framträder när de kombineras. Fragment, korsreferenser och vad som förefaller vara fältinspelningar från framtiden presenteras i glasvitriner, på icke-lineärt sätt som uppmanar betraktaren att intuitivt utforska rummets innehåll och bearbeta vågor av attraktion, motvilja eller neutral likgiltighet. Dessutom visas en serie  sotiga, svart-vita printar (vilka för tankarna till insidan av en väl använd skorsten, en dimmig bergsterräng eller ärr på en kropp); dessa bilder är utan uppenbar länk till de böcker som visas, och framstår som ett sidospår.

Johannes Heldén, bild ur Astroekologi, 2017.

New New Hampshire gjordes ursprungligen för Momentum i Moss 2017, och utgår från en framtida dokumentation av 43 godtyckliga artefakter (en kassettbandspelare, en luvtröja, ett fågelbo osv.) som lades upp till försäljning på nätet under olika alias under en period på tre månader (februari – maj) – dessutom angavs de relatera till en oklar incident som ska ha ägt rum i södra New Hampshire en månad tidigare (i januari). Som boken förklarar, så samarbetade FBI i februari med en utredare som la bud på artefakterna i enlighet med strikta riktlinjer, och de vinnande buden (som antingen var i överkant eller, möjligen, konsekventa med en tänkt tidpunkt i framtiden) katalogiserades och utvärderades i en närmast visionär grad. 

Astroekologi har tidigare publicerats som en diktsamling på Albert Bonniers Förlag, och presenterats både i digital form på nätet och som en föreställning på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Boken inleds med ett citat av astronomen Carl Sagan: «Om du vill göra äppelpaj från grunden, så måste du först uppfinna universum». Innehållet består av obestämda fotografier, subtila naturbilder och ett kusligt, återkommande fågelperspektiv på skogen – åtföljda av bildtexter och fotnoter som understryker det obeskrivliga eller introverta hos själva sinnesupplevelsen. Dessa delar vävs samman i ett litterärt assemblage som förmedlar konstnärens specifika perspektiv, genom både omedelbar interaktion och meditation.

Johannes Helden, Clouds, 2017. Appendix till bokprojektet New New Hampshire, 2017.

I mitten av rummet har 3D-printade fågelskulpturer placerats på boksidor – där varje sida visa ett överdimensionerat typsnitt på benvitt papper. I det ena hörnet visar en loopad video samma «kusliga, återkommande fågelperspektiv på skogen» som noteras i Astroekologi; samtidigt som denna bok (med hårda pärmar) visas i flera versioner efter varandra, med varje bok uppslagen på en ny sida. Längs en vägg visas skeva men insiktsfulla definitioner av begrepp som antingen är relevanta för författaren-som-konstnär (tex. «ö», «vind», «kaja», «räv») eller för en tänkt publik. Heldéns definition av «elljusspår» är: «stig upplyst med elektricitet. Löper över öppna marker, samt genom skog och träskmark. De glödlampor som fortfarande är hela tänds vid mörkrets inbrott. Var vaksam på skeenden utanför cirklarna av ljus.» De extra beskrivningarna gör hans definitioner subjektiva, och därmed upplysande och uppriktiga.

Heldéns fragmentariska dokumentation väver samman experimentell poetik med kvasi-sakligt arkivarbete. Han uppmuntrar betraktaren att vara tålmodig – att se närmare på och återvända till verk ur olika perspektiv, omfamna deras fantasi och staka ut nya tolkningsvägar som varken är slutgiltiga eller dogmatiska. Hans utställning försvarar den konstnärliga betydelsen av sidospåret, och tar fasta på oförutsägbara metoder för att arbeta med bild och text. Heldéns nyfikenhet ger upphov till hybridformer som bidrar till att bildkonst och bokbaserade uttryck kan fortsätta att utvecklas tillsammans.

Johannes Heldén, The Exploding Book, installationsvy från Konstakademien i Stockholm. Foto: Björn Strömfeldt.

Diskussion