Arnolfini-curator ny chef för Index

Den tyske curatorn Axel Wieder blir ny chef för Index i Stockholm.

Joëlle Tuerlinckx, {ITALICS}WOR(L)D(K) IN PROGRESS{ENDITALICS}, installationsvy från Arnolfini, 2013. Foto: Stuart Whipps.
Joëlle Tuerlinckx, WOR(L)D(K) IN PROGRESS, installationsvy från Arnolfini, 2013. Foto: Stuart Whipps.

Den nya chefen för Index, Axel Wieder, är konsthistoriker utbildad i Köln och vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Senast kommer han från Arnolfini Center i Bristol där han tillträdde som intendent 2012, och bland annat curaterade den pågående utställningen The Promise som tar upp frågor om stadsplanering och ställer arkitekturmodeller och projekt «på stan» mot verk av bland andra Isa Genzken, Judith Hopf och Josef Strau. Han curaterade även soloutställningar med Ian Hamilton Finlay och Joëlle Tuerlinckx. 

Mellan 2007 och 2010 var Wieder chef för Künstlerhaus Stuttgart, där han ställde ut bland andra Bernadette Corporation, Katya Sander och Oscar Tuazon, och curaterade grupputställningen Soziale Diagramme om samhällsplanering och komplexa system. Som skribent har han medverkat i tidskrifter som Texte zur Kunst och Frieze, och han är en av grundarna av den experimentella bokaffären Pro qm i Berlin.

Axel Wieder. Foto: Marijan Murat.
Axel Wieder. Foto: Marijan Murat.

Wieder påbörjar sin anställning på Index redan 1 september, och efterträder Nathalie Åhbeck som varit tillförordnad chef i Diana Baldons frånvaro sedan mars 2014. Valet av ny chef är i linje med den lilla konsthallens internationella profil, och Wieders uttalade intresse för «konceptkonst, utställningshistoria och stadsplanering» tycks inte heller peka mot något radikalt brott med den linje som har drivits på Kungsbro Strand under det senaste decenniet. 

Exakt vad som kommer att visas på Index de närmast åren återstår naturligtvis att se, men möjligen kan man skönja en kontinuitet också vad gäller den mer process- och performancebaserade inriktningen under Baldons tid som chef 2011–2014 (i kontrast till 00-talet då verksamheten byggde på ett annat förtroende för den monografiska utställningen som form). Pressutskicket förbereder oss hur som helst på «aktiviteter i olika format, så som utställningar på offentliga platser, processorienterade interventioner, tillfälliga publikationer och tidsbaserade händelser.»

Artikeln innehöll ett fel som rättades 22/08 kl. 20.00. Den ursprungliga texten angav att Axel Wieder efterträder Diana Baldon, men nämnde inte att Nathalie Åhbeck varit tillförordnad chef sedan mars 2014, och att det är hon som nu efterträds. 

 

Diskussion