Allt lys på oss

Sist helg arrangerte svenske IKK seminaret ALLT LJUS PÅ OSS om kunstens frie arenaer i Malmö.

Sist helg arrangerte svenske IKK seminaret ALLT LJUS PÅ OSS om kunstens frie arenaer i Malmö. Trond Hugo Haugen mener det er viktigere enn noensinne å drøfte overlevelsesstrategier og utfordringer for den alternative kunstscenen.

Sist helg ble Sveriges frie aktører innefor billedkunstområdet for første gang samlet under seminaret Allt Ljus På Oss i Malmö. Målet var å sette fokus på en stor og betydningsfull del av svensk kunstliv, nemlig de frie arenaer som inkluderer kunstnerdrevne prosjekter/initiativ, alternative visningsrom/publikasjoner og andre selvorganiserte enheter. Bakgrunnen er den tydelige framveksten av slike virksomheter de siste årene, en tendens vi også finner i Norge.

Det er en stor bredde i Sverige på dette feltet, hvor de frie arenaer er et resultat av dagens nettverkssamfunn, av vår nordiske dugnadstradisjon og en aktualisert DIY-holdning i forhold til det offentlige rom og den kommersielle kunstbransjen. Bak oppstarten av de fleste initiativene var et behov for en mer fleksibel og lettilgjengelige arena/møteplass utenfor de etablerte kunstinstitusjoner og utdanningstilbud.

Et av initiativene var representert for siste gang. Stockholmbaserte Konstakutten har nylig bestemt seg for å legge ned og har i den forbindelse satt sammen en katalog som viser deres aktivitet gjennom ti år. Denne prisverdige utgivelsen understreker også et annet moment – at dette i høyeste grad er en bevegelig og skjør arena som først og fremst er avhengig av et tidsmessig menneskelig overskudd og rimelige fysiske lokaler for å fungere.

Seminaret var fordelt på tre dager, hvor første var viet en bred presentasjon av deltakerne og hyggelig sosialisering som falt sammen med det årlige kulturarrangementet GalleriNatten hvor Malmös gallerier og institusjoner har åpent fra 18 til midnatt. De to andre dagene besto av fem samtaleblokker med påfølgende diskusjon fordelt på en lukket del søndag og en åpen del mandag: Electorhype snakket om hvordan man overlever som uavhengig kunstarrangør, Pontus Raud snakket om Supermarket, en messe for kunstnerdrevne gallerier/prosjekt som blir arrangert i februar i Stockholm, forsker Sven Nilsson snakket om behovet for en ny kulturpolitikk etter ti år med opplevelsesindustri, og Tone Hansen snakket om konsekvensene av den norske museumsreformen og sammenslåingen av KHIO i lys av det nylig gjennomførte valget i Sverige.

Maria Lind, direktør for IASPIS, snakket om framtiden for kunstens frie arenaer med bakgrunn i IASPIS-rapporten European Cultural Policies 2015 som ble lansert på Frieze Art Fair i fjor – hvor Fireze-strukturen sin tilgang og bruk av offentlige midler var den direkte årsak til boken. Rapporten forventer et fremtidig klart skille mellom den instrumentaliserte kunsten – som blir et verktøy for å oppnå noe annet, gjerne sosiale forbedringer – og den selvorganiserte scenen – som i lys av nettopp dette skille blir mer viktig enn før.

Som rapporten også spør, reiser det spørsmål om hvordan denne selvorganiserte arenaen skal finansieres når kulturmidler blir mer bundet til allerede eksisterende strukturer og når nå kravene til EU-finansiering øker betraktelig både i forhold til antall deltakere og egenfinansiering. Vi vet at det offentlige blir stadig mer orientert rundt målbare parameter og konkrete prosjekt, hvor den langsiktige kunstneriske forskningen blir taperen. Gjennom en rekke eksempler på selvfinansierende virksomheter, blant annet fra e-flux (NY) og Pro_qm (Berlin), spurte Maria Lind om ikke 2015 allerede er her – hvor den selvorganiserte scenen selv må basere sin virksomhet på andre finansieringskilder enn det offentlige/sponsorer (hvor det som regel følger forpliktelser og begrensninger) for å beholde sin uavhengighet.

Selv om aktører i Sverige, sammen med de nordiske landene og Nederland, har langt bedre finansieringsmuligheter enn resten av Europa og dermed er klart privilegerte, er det en utfordring å løfte frem den nordiske modellen fremfor en ensidig fokus på priser som finansieringsmetode mener Lind.

Et svar er at de fire arenaene selv må bygge opp kontinuitet og sette lys på sin viktighet. Det krever igjen felles språk og møtesteder, hvilket helgens seminar var. Om det videre arbeidet skal organiseres under IKK gav helgen ikke svar på, men derimot gav det forhåpninger om at samtalene får fortsette under Supermarket i februar. Da er også Sveriges nye kulturpolitikk presentert og den nye kulturministeren runder sine 100 første dager.

www.ikk.nu
www.konstakuten.se
www.electrohype.org
www.konstnarshuset.com/supermarket/
www.altcph.dk
www.tonehansen.com
www.iaspis.com
www.e-flux.com
www.pro-qm.de

Diskussion