Afgang med seks soloudstillinger

Separate udstillingsrum og forskellige katalogomslag skal understrege diversiteten blandt årets dimittender fra Det Jyske Kunstakademi.

Margret Agnes Iversen, Skitse, 2012.
Margret Agnes Iversen, skitse, 2012.

Imorgen åbner Afgang ’13 på Kunsthal Århus, som præsenterer årets seks dimittender fra Det Jyske Kunstakademi. Der optages årligt mellem otte til ti studerende på akademiet, der, til forskel fra fx Det Kgl. Danske Kunstakademi i København, ikke opdeler de studerende efter medier på forskellige professorskoler. Dette skaber dog langt fra en større ensretning af de kunstneriske udtryk. Da Kunstkritikk tog forbi forberedelserne til udstillingen, var det tydeligt at de seks kunstnere viser meget forskelligartede afgangsprojekter; fra Laurits Nymand Svendsens mørke museale wunderkammer til Louise Vind Nielsen, hvis projekt mest foregår uden for institutionen – i æteren, hvor hun har programlagt en række radioudsendelser, der vil blive sendt i Århus Lokalradio.

I det hele taget viser Afgang ’13 diversiteten af udtryk blandt kunstnere i dag – fra den moderne tekstilkunst til klassisk bronzeskulptur, konceptuel fotografi og aktivistisk installation. Afgangsudstillingen er kurateret af Rhea Dall, som indtil fornylig var kurator på Kunsthal Charlottenborg og som for tiden arbejder på en Ph.d. om eksperimentelle formater i forholdet mellem kunstudstilling og kunstakademi. Kunstkritikk stillede hende et par spørgsmål til den særlige opgave, det er, at kuratere en afgangsudstilling:

Laurits Nymand Svendsen, The Terra Mirror, 2012.
Laurits Nymand Svendsen, The Terra Mirror, 2012.

Giver det overhovedet mening at kuratere en afgangsudstilling?

– Jeg mener, det er et meget væsentlig greb, fordi de studerende derigennem får en mulighed for at få feedback fra en kurator og ikke en kunstner, som ellers er deres hovedsparring via akademiets undervisere, og således at blive set og sammensat på nye måder, fremfor selv at skulle slås om plads og placering.

Hvordan har din vinkling været?

– Det er min opgave er at hjælpe de enkelte kunstnere med at destillere kernen i deres værker i den bedst mulige udstillingssituation. Jeg har forsøgt at optimere udstillingsformatet, så den enkelte kunstner ikke bare forsvinder i en række tætpakkede udtryk, men faktisk har hver sin sektion i udstillingen. Og som led i dette har jeg initieret et særligt ambitiøst katalog med grafisk designer Louise Hold Sidenius fra trykkeriet, forlaget og udstillingsstedet Officin og tre danske studerende, der studerer grafisk design på Rijksakademie i Amsterdam. Kataloget forsøger – ligesom udstillingen – at afspejle, at der er tale om seks vidt forskellige praksisser, ved at give hver af de unge kunstnere opmærksomhed, plads og mulighed for at lave deres egen «edition», idet vi har lavet seks forskellige udgaver af kataloget med seks forskellige håndtrykte omslag. Omslagene fungerer også som plakater i Århus – og hænger allerede derude.

 Ida Øhren, Lucid, 2011.

Ida Øhren, Lucid, 2011.

Hvordan opfatter du afgangsudstillingen i forhold til kunstnernes videre færd?

– Jeg ser ikke denne udstilling som en afslutning, men derimod som en del af en lang proces, det altid er at blive og være kunstner. Og i publikationen har jeg derfor også skrevet om – og vi har gengivet – tidligere værker, ligesom omslagseditionerne sammen med et såkaldt risotryk inde i bogen er lavet som en proces, der peger frem mod afgangsværket; altså en særlig sammensmeltning af proces og værk.

Det Jyske Akademis dimittender 2013: Line Hvidbjerg, Margrét Agnes Iversen, Malte Klagenberg,  Louise Vind Nielsen, Laurits Nymand Svendsen, Ida Øhren.

Udstillingen kan ses på Kunsthal Aarhus frem til 2. juni.

Diskussion